30/10

Officiële berichten - 30/10/2020

logo val

MAATREGELEN WINTERSEIZOEN 2020-2021

De Raad van Bestuur van de Vlaamse Atletiekliga heeft, na de persconferentie waarop de nieuwe maatregelen werden aangekondigd, de volgende beslissingen genomen in verband met het winterseizoen 2020-2021:

  • Een competitiestop tot 1 januari 2021.
  • Eind november volgt een evaluatie van de situatie.
  • De kalender wordt herschikt van zodra duidelijk is wanneer competitie opnieuw kan worden hervat. Het hervatten van trainingen krijgt de eerste prioriteit (cfr. eerste lockdown).

De Raad van Bestuur neemt deze beslissing met de volgende motivering:

  • We willen aan iedereen een duidelijke streefdatum geven voor de herstart van de competitie. Atletiekwedstrijden verschillen van andere sporten omdat zowel indoor als outdoor zéér veel mensen op én naast het terrein aanwezig zijn. In de huidige context is dit aantal personen samenbrengen niet verantwoord.
  • Atleten moeten minstens enkele weken tijd krijgen om te trainen voor een wedstrijd.
  • Vermits de kalender herschikt zal worden moeten we dit proces ook de nodige tijd geven om tot een goed en evenwichtig aanbod te komen.
  • De kerstvakantie is een ‘afkoelperiode’ voor het virus (cfr. verlengd herfstverlof in de scholen), waar tijdens de feestdagen sowieso ook meer familiale contacten zullen plaatsvinden.