28/05

Officiële berichten - 28/5/2021

logo val

FEDERALE ZOMERKALENDER 2021

Verplaatsing:

  • KvV hamerslingeren Cad/Sch/Mas te Mol (VMOL) van 30 mei naar 3 juli.

HERINNERING: STARTNUMMER VOOR KANGOEROES

Sinds 26/4 hebben ook de Kangoeroes een startnummer gekregen. Zo kunnen ze makkelijk – met dat startnummer – inschrijven bij Atletiek.nu voor de nieuwe competitievorm die dit zomerseizoen van start gaat. Het nummer zal niet fysiek toegestuurd worden maar is enkel online te vinden in Alabus.

Bij nieuwe aansluitingen van Kangoeroes dient er vanaf nu steeds een startnummer aangevraagd te worden. Dit seizoen heeft dit geen invloed op de aangerekende kosten vanuit de federatie. Voor de Benjamins bestaat de keuze tussen recreant of startnummer nog wel. Indien Benjamins willen deelnemen aan de competitievorm dienen ze echter wel een startnummer aan te vragen. Naar het volgend seizoen werken we een oplossing uit waarbij er uniformiteit is tussen lidmaatschap en wedstrijdnummer voor Kangoeroes en Benjamins.

ONBESCHIKBAARHEID ALABUS

Dinsdagavond 1 juni zal Alabus enige uren niet beschikbaar zijn. Er moet een security-update van de servers doorgevoerd worden.

VERSTERK JE CLUB MET CLUBGRADE

Op 7 juni is een startvergadering voorzien voor clubs die samen met Clubgrade de werking van hun club willen versterken. Over dit project werden twee infosessies georganiseerd. Clubs die graag nog individueel een infosessie wensen (bv. voor een groep van mensen in de club) kunnen dit aanvragen via Paula Vanhoovels.

Atletiek Vlaanderen draagt, met ondersteuning van Sport Vlaanderen het gros van de kosten voor deelname aan dit project. Het aantal projecten die we dit jaar kunnen ondersteunen is beperkt, meld je dus zo snel mogelijk en voor 1 juni aan via mail naar Ellen Mallezie van Clubgrade én naar Paula Vanhoovels.

Bij deelname aan dit project wordt gewerkt in een 2.0-context, wat betekent dat verschillende actoren in de club (atleten, ouders, trainers, bestuurders, medewerkers, …) betrokken worden. De ondersteuning vertrekt vanuit een vraag van de club (bv. Hoe vinden we voldoende vrijwilligers? Hoe maken we een langetermijnplanning? Hoe kunnen we de communicatie intern en extern verbeteren, …). Nadien wordt 2 maal gedurende 3u overlegd met de 2.0-groep, waarna een ondersteuningstraject op maat wordt opgestart.

CLASSIFICATIESESSIE VOOR ATLETEN MET EEN FYSIEKE HANDICAP

De volgende classificatiesessie voor atleten met een fysieke beperking is vastgelegd op zaterdag 26 juni in Antwerpen. Atleten die een classificatie nodig hebben of aan een review toe zijn (check de classificatielijst) kunnen deelnemen.

Wil je de atleten van jouw club op de hoogte brengen en vragen om snel hun classificatieaanvraag in te dienen bij classificatie@parantee-psylos.be? Een volgende classificatie is pas volgend jaar voorzien.
Meer info: Sofie Meneve - 09/243 11 80.

NIEUW START2RUN-LOGO

Vanaf het najaar wordt een nieuw Start2Run logo gebruikt. Verschillende uitvoeringen van het logo worden aangeboden via Alabus. Wij vragen aan de clubs om op de eigen website dit logo aan te passen en ook in alle communicatie het nieuwe logo op te nemen.

VERLOF SECRETARIS

HAKI: vanaf 29 mei tem 12 juni zal het secretariaat tijdelijk waargenomen worden door Heidi Bracke, haki@atletiek.be.

VERSLAGEN

Je kan de verslagen van volgende vergaderingen terugvinden op onze website:

  • Beleidscommissie competitie – 17 mei
  • Beleidscommissie jeugd – 19 april
  • Ethische commissie – 17 mei
  • Atletencommissie – 10 mei