27/01

Officiële berichten - 27/01/2017

logo val

MEDISCHE PERMANENTIE KAMPIOENSCHAPPEN

Rechtzetting bericht 20/1: de eerstehulppost ter plaatse is niet bevoegd om medische attesten voor te schrijven. Voor een attest voor niet-deelname om een boete te vermijden zal u dus uw arts moeten raadplegen.

KANDIDATUREN BK MASTERS

Vermits de LBFA geen organisator gevonden heeft voor het BK Masters van 17-18 juni 2017, worden nu kandidaturen opgevraagd bij de VAL-clubs.

Gelieve uw kandidatuur in te dienen via email aan Josefien , uiterlijk zondag 19 februari.

BESTENDIGE TOEGANGSKAARTEN 2016

Alle bestendige toegangskaarten 2016 blijven geldig tot en met eind februari 2017!

AANVRAAG ATTEST VOOR DEELNAME VAN BUITENLANDERS AAN DE INTERCLUB VELDLOPEN 2017 – 12 maart 2017 (Wachtebeke)

Het formulier “aanvraag deelname buitenlander interclub” staat op Alabus onder ‘openbare bijlagen’.

Het formulier dient uiterlijk 25 februari 2017 in het bezit te zijn van Josefien.

PROJECTEN GERICHT NAAR KANSENGROEPEN 2017

Met de steun van de Vlaamse Overheid kan je bij de Vlaamse Atletiekliga intekenen op een aantal projecten, gericht naar de integratie van mensen uit kansengroepen.

Het betreft projecten gericht naar

  • Vluchtelingen
  • Mensen in armoede
  • Etnisch culturele minderheden (mensen van allochtone afkomst)
  • Mensen met een verstandelijke handicap

Via deze projecten kan je als vereniging financiële ondersteuning krijgen voor initiatieven waarbij je de integratie beoogt van personen uit één of meerdere van deze doelgroepen. Samenwerking met een partner -waardoor je de doelgroep beter kan bereiken- is een voorwaarde.

Meer info kan je terug vinden in dit document.

Aanvragen dienen met dit formulier uiterlijk 28 februari te gebeuren.

Meer info: Paula en via deze link.

BK AMH VELDLOPEN

Het Belgisch Kampioenschap veldlopen voor atleten met een handicap (AMH) wordt georganiseerd ter gelegenheid van het Vlaams Kampioenschap veldlopen, op 12 februari te Rotselaar.

Er zijn GEEN voorinschrijvingen nodig, de atleten kunnen zich ter plaatse aanmelden.

Afstand van het BK veldlopen AMH (vrouwen en mannen samen): 2200m - Start om 11u35

 Bij deze gelegenheid wordt ook een G-veldloop georganiseerd over een afstand van 700m. Deze start is voorzien om 11u30.

Meer info