24/11

Officiële berichten - 24/11/2017

logo val

WINTERKALENDER

Nieuw:
WEG

  • 18179 (17/03/2018 – RCG): “Sfinx Ekiden” Meer info in bijlage.

WEDSTRIJDENPROGRAMMERING 2018

Aanpassingen (aangeduid in het rood) zijn terug te vinden via onze website.

IAAF REGLEMENT

De talmtijd van polsstok (voor 3 of meer dan 3 atleten) werd door de IAAF teruggebracht van 1 minuut naar 30 seconden. Achteraf werd dit nogmaals aangepast. De talmtijd voor polsstok werd dus opnieuw teruggebracht naar 1 minuut (voor 3 of meer dan 3 atleten).
Je kan dan ook de aangepaste versie terugvinden met de correcte talmtijden hier terugvinden.

STARTERSCURSUS

De starterscursus (9 december 2017), georganiseerd door de Vlaamse Commissie Juryleden gaat door op de piste van AVMO (Sportlaan 1, 8700 Tielt).

SAMENSTELLING IC KBAB – BEKERS VAN VLAANDEREN 2018

Je kan de samenstelling hier terugvinden.

BK 10KM OP DE WEG

Ingevolge beslissing van de KBAB wordt de beslissing tot diskwalificatie van Hanne Verbruggen op het BK 10 Km op de weg herroepen. Dit betekent dat het podium er als volgt uitziet:

1. Hanne Verbruggen
2. Nina Lauwaert
3. Hanna Vandenbussche

RUNNING&CO

Project Loopomlopen
Activiteiten in het kader van het Project Loopomlopen kunnen door de resp. loopbegeleiders ingediend worden via deze link.

Running&co Dag 16.12.2017
De link naar het programma van de Running&co-dag én de mogelijkheid om in te schrijven kan je hier terugvinden.

Van Jogbegeleider naar Initiator Running
Informatie over én inschrijving voor de schakelmodule om van het diploma van Jogbegeleider naar het diploma van Initiator Running te gaan kan je hier terugvinden.

Tot eind 2018 wordt voor leden van de Vlaamse Atletiekliga het deelnamegeld van €40 terugbetaald door de federatie.

Nieuwe opleiding Initiator Running
Informatie betreffende de nieuwe opleiding Initiator Running kan je hier terugvinden.

RICHTLIJNEN PRIJZENTAFEL VELDLOPEN

Wij wensen de organisatoren van een veldloop hun aandacht te vestigen op de bestaande richtlijnen omtrent de prijzentafel zoals vermeld in de veldloopbepalingen.

De prijzentafel of het uitreiken van een aandenken voor BEN, PUP en MIN dient te gebeuren volgens een vooraf vastgelegde procedure (bij voorkeur een identieke prijs voor de eerste tot de laatste). De prijsuitreiking dient uiterlijk 90 minuten na de aankomst afgehandeld te zijn.

Helaas stellen wij maar al te vaak vast dat men zich niet aan deze richtlijnen houdt en dat de jeugdreeksen heel lang op een aandenken moeten wachten.

VERPLICHTE DEELNEMERSLIJSTEN BIJ WEDSTRIJDEN

Op basis van het antidopingdecreet van de Vlaamse Gemeenschap dient elke vereniging bij de organisatie van wedstrijden een deelnemerslijst te voorzien van de Junioren, de Senioren en de Masters.

Atleten van deze categorieën moeten zich dus vóór de wedstrijd aanbieden op het secretariaat.

  • Aangesloten atleten moeten enkel hun naam opgeven
  • Atleten die niet aangesloten zijn bij één van beide federaties (niet aangeslotenen en buitenlanders) dienen hun gegevens (GSM-nr en/of adres) voor de wedstrijd op een formulier te noteren.

Indien de dopingarts gegevens wenst te bekomen van atleten die aangesloten zijn bij de Vlaamse Atletiekliga of de Waalse atletiekliga kan de organisator terecht bij de dopinglijn van de Vlaamse Atletiekliga, 02/474 72 11.

GEESTIG GEZOND SPORTEN

Met het onderschrijven van het charter ‘Ook wij sporten geestig gezond!’ geef je blijk van openheid in de vereniging om alle sporters te aanvaarden, ongeacht hun achtergrond of psychische bagage.

Sportclubs die het charter ondertekenen ontvangen naast promomateriaal ook het magazine 'Ook wij sporten geestig gezond!' dat je kan inkijken via deze link. Via het magazine worden praktische handvatten en tools meegegeven om een warme toegankelijke sportvereniging te zijn.
Neem zeker eens een kijkje op www.geestiggezondsporten.be.

Het charter om te ondertekenen en een begeleidende brief bij het charter kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Atletiekliga onder “Voor de clubs à doelgroepen”.

VERSLAGEN

Je kan het verslag van de vergadering van de beleidscommissie competitie van 20/11 terugvinden op onze website.