23/04

Officiële berichten - 23/4/2021

logo val

START2RUN KAN OPNIEUW GEORGANISEERD WORDEN IN BEPERKTE GROEPEN

Vanaf 26/4 is sporten in groepen van 10 (9 + 1 begeleider) opnieuw toegelaten. Start2Run activiteiten kunnen, rekening houdend met alle coronamaatregelen, opnieuw georganiseerd worden.
De procedure:

 • Aanvraag voor de Start2Run organisatie indienen via Alabus.
 • Uiterlijk 2 weken na de eerste sessie zet je de deelnemers in Alabus, als Start2Runner (icoon = lopertje). Is de deelnemer reeds aangesloten als recreant, dan kan je het statuut wijzigen naar Start2Runner. Is de deelnemer aangesloten als competitielid? Dan wijzig je het statuut niet.
 • Heb je competitieleden die deelnemen en die niet als Start2Runner worden doorgegeven? Laat het weten aan Nicole Poels zodat het juiste aantal brevetten kan verstuurd worden.
 • Heb je de brevetten 4 weken voor de brevettenloop niet ontvangen? Stuur dan een bericht naar Nicole.

IINFOSESSIES ETHIEK, GERICHT NAAR VERTROUWENSPERSONEN, BESTUURDERS EN TRAINERS

In het kader van het Jeugdsportfonds is een ethisch luik voorzien waarbij clubs die beschikken over een handlingsplan en een gedragscode extra punten kunnen scoren. Om clubs die hierover nog vragen hebben te informeren voorzien we twee online infosessies:

 • Op 6 mei tussen 20u en 21u30: “Het vlaggensysteem”

Het vlaggensysteem is de basis om grensoverschrijdend gedrag objectief te beoordelen en om het in de club bespreekbaar te maken. Het is een tool die elke vertrouwenspersoon zou moeten kennen om ermee aan de slag te kunnen gaan, niet enkel bij een melding maar ook preventief.
Inschrijven via deze link.

 • Op 20 mei tussen 20u en 21u30: “Het handelingsplan”

Het handelingsplan omschrijft wat een club preventief doet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen én hoe een club reactief omgaat bij een melding van grensoverschrijdend gedrag. De bijhorende toolkit zal daarbij ook overlopen worden. In de toolkit vind je als vereniging heelwat kant-en-klare informatie zodat je snel werk kan maken van een basis handelingsplan.
Inschrijven via deze link.

Indien je nog geen sessie over het vlaggensysteem volgde is het aangewezen beide sessies te volgen. De sessies zijn gratis, een deelnameattest wordt afgeleverd door de Vlaamse Trainersschool voor deelnemers die zich hierin vooraf hebben geregistreerd op de website van Sport Vlaanderen. Als je dit eerder al deed of al een opleiding van de Vlaamse Trainersschool volgde hoef je dit niet opnieuw te doen.
Meer info: Paula Vanhoovels - 02/474 72 22.

HERLAAD JOUW SPORTCLUB

De Vlaamse Sportfederatie, Sport Vlaanderen en de Vlaamse overheid hebben een actieplan opgesteld om alle Vlaamse sportclubs hulp te bieden. Ze focussen zich daarbij op twee pijlers: het financieel beleid en het clubbeleid.

Op deze website vind je info over gratis opleidingen en webinars die de werking van de club kunnen ondersteunen en ook over begeleiding die voorzien wordt vanuit Dynamo. Die ondersteuning kan aangevraagd worden op basis van een korte clubscan die je op de website terugvindt.

Je kan ook inschrijven op de nieuwsbrief zodat je op de hoogte blijft van alle verdere initiatieven in dit kader. De volgende gratis webinars werden opgenomen in onze bijscholingskalender, waar je meer informatie vindt én de inschrijvingslink:

 • Donderdag 6 mei -20u00: Herlaad jouw sportclub
 • Dinsdag 18 mei - 20u00: Alternatieve financiering voor sportclubs
 • Dinsdag 25 mei - 20u00: Financiële planning voor clubs (met enkelvoudige boekhouding)
 • Dinsdag 25 mei - 21u00: Financiële planning voor clubs (met dubbele boekhouding)
 • Maandag 31 mei - 20u00: Sponsoring voor je sportclub