23/03

Officiële berichten - 23/3/2018

logo val

RAPPORTERING VAN DEELNAME VAN KANSARMEN IN UW VERENIGING
DEADLINE: 10/04/2018

In het kader van een project gericht naar jongeren en families in armoede zullen we de verenigingen 3 maandelijks bevragen betreffende de deelname van personen in armoede. Als norm hanteren we het aantal personen die bij uw vereniging deelnemen met kansenpas, vrijetijdspas, uitpas, … met andere woorden aan een verlaagd tarief omwille van een erkend armoedestatuut.

Daarnaast vernemen we ook graag of de club extra initiatieven deed waarbij personen uit de armoedegroep éénmalig bereikt werden, bv. een sportdag in een sociale buurt met veel kinderen uit de doelgroep, Start2Run in samenwerking met een armoedevereniging, …
Via onderstaande link kan je eenvoudig en snel de nodige gegevens bezorgen voor de periode 1/1/018 – 31/3/2018.

  • Aantal personen die bij uw club zijn aangesloten met een verlaagd tarief omwille van een armoedestatuut
  • Aantal personen die niet zijn aangesloten bij de club maar die je wel bereikte door een extra initiatief van de club
  • Initiatieven die jouw club neemt gericht naar kansarmen en met wie je daarvoor samenwerkt.

Deze gegevens kan je indienen via deze link.

Verenigingen die deelnemen aan deze bevraging kunnen voor het organiseren van doelgerichte initiatieven in aanmerking komen voor een financiële tussenkomst in het kader van de “Open Sportclub”-werking.  Samenwerking met minstens één externe partner die mensen uit de doelgroep kan toeleiden is daarvoor een vereiste.

GRENSLIJN.BE: ONDERSTEUNING BIJ VERMOEDEN VAN ONGEWENST GEDRAG

www.grenslijn.be is een website van de Vlaamse Overheid waar professionals of vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken informatie vinden als ze vermoeden dat grenzen worden overschreden.
Op grenslijn.be wordt informatie gebundeld over de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige en over alle vormen van grensoverschrijdend gedrag.
Centraal staat steeds het verbinden van alle informatie die reeds beschikbaar is bij verschillende partners.

BUITENLANDSE CLUBSTAGE

Organiseert jouw club een buitenlandse stage dan heb je een aanmeldplicht in Alabus: voeg een nieuw event toe: cluborganisatie: sportkamp.
Vermeld ook dat het om een buitenlandse stage gaat. Enkel dan is de stage verzekerd.

Let wel: in geval van ziekte of noodzakelijke repatriëring komt de (sport)verzekering NIET tussen. Hiervoor dien je de persoonlijke reisverzekering (MUTAS) aan te spreken OF een Ethias Assistance verzekering af te sluiten.

Het is mogelijk dat je MUTAS verzekering NIET tussen komt in geval van stage, vraag dit na bij je mutualiteit!
Wie helemaal zeker wil zijn dat alle deelnemers zeker voldoende verzekerd zijn in het buitenland kan best de Ethias Assistance verzekering afsluiten.

Aan te vragen via volgend document IF 3 pagina 24.
Vragen mag je steeds richten via mail aan Liesl of 02/474 72 21.