23/02

Officiële berichten - 23/2/2018

logo val

BK VELDLOPEN 25/02

De algemene toegangsprijs bedraagt €10,00 ipv €9,00, je kan het infodocument terugvinden op onze website.
Ook de info betreffende de parkeermogelijkheden staat op onze website.

TOEVOEGINGEN AAN DE INTERCLUB-SAMENSTELLING

  • Pup/Min meisjes – Match 4: HAKI
  • Cad/Sch jongens – Land 3B: HAKI

WIL JE JURYLID WORDEN?

Meer info

BELGIAN DEAFSPORT COMMITTEE (BDC)

BDC is de sportfederatie in België die atleten met een auditieve handicap (slechthorenden en doven) begeleidt.

Voor deze groep van atleten wordt, naar analogie van andere atleten met een handicap, door Atletiek Vlaanderen een Vlaamse classificatie 91 voorzien indien zij een gehoor hebben van minder dan 55Db. Een attest moet afgeleverd worden door een gehoorcentrum of een arts.

Dove atleten nemen geïntegreerd deel aan wedstrijden maar krijgen wel de toelating om begeleid te worden op het terrein.
Meer info

FINANCIERING G-RECREA EN G-VELDLOPEN

Herinnering: aanvragen voor financiering van G-recrea en G-veldlopen dienen uiterlijk 15 maart ingediend te worden.
Meer info

OPEN SPORTCLUB

Verenigingen die zich richten naar het toeleiden van personen in armoede kunnen hiervoor een financiële ondersteuning krijgen van de federatie. Aanvragen dienen uiterlijk 21 maart te gebeuren.
Meer info

MEGA-G-INDOOR 2018

Dankzij de steun van Sport Vlaanderen wordt op zondag 9 december de eerste Mega-G-indoor georganiseerd in de Topsporthal te Gent. Dit event richt zich zowel naar niet-aangesloten als naar aangesloten atleten met een handicap. Het aanbod zal zowel G-recrea activiteiten omvatten als officiële wedstrijden voor atleten met een verstandelijke, fysieke of visuele handicap.

Breng de G-verantwoordelijke alvast op de hoogte van dit initiatief!

FINANCIEEL

Boetes KVV Indoor Cad/Sch van 21 januari te Gent:

DEIN     Debouvere Jelle             € 12,50
DAC      Delplace Kyran              € 12,50
DCLA    Dangis Kjell                    € 12,50
KAAG   Baetslé Manon              € 12,50
DAC      Diallo Raghiatou           € 12,50
BAV      Moussa Camille             € 12,50

Boetes KVV Indoor A.C. van 28 januari te Gent:

VAC      Kapeta Kapeta Maël         € 12,50
KAAG   Asomaning Stephanie       € 12,50
DAC      Van Vaerenbergh Silke     € 12,50
ACW     Rossaert Mireille               € 12,50
SACN    Boonen Lise                      € 12,50
KAAG   Garré Maaike                    € 12,50

Boetes BK + KVV Indoor Meerkampen van 3-4 februari te Gent:

RCT      Koekelkoren Bart           € 12,50
ACHL    Van Opstal Bert             € 12,50