23/12

Officiële berichten - 23/12/2022

logo val

FEDERALE ZOMERKALENDER 2023

De volgende kampioenschappen werden aangevuld:

Zo 21 mei                  BK 24u A.C. en Masters                                    Brugge (OB)

Zo 2 juli                      BK + KvV 100km A.C. en Masters                    Veldegem (HAC)

Za 19 – Zo 20 aug     BK Meerkampen (Cad/Sch/Jun/Sen/Mas)       Herve (HERV)

Zo 1 oktober             BK snelwandelen 20km V en 35km M               Tilburg

 

 

AANPASSING DEADLINEKALENDER

Wo 11/1 Ma 16/1       Einddatum indienen provinciale kalenders bij josefien@atletiek.be

Do 12/1 Woe 18/1      Begindatum aanvullen gegevens van de goedgekeurde zomermeetings ‘23

 

SAMENSTELLING INTERCLUB 2023

Bekijk hier de samenstelling van de interclubs 2023.

 

Bijkomende wijziging: organisator BVV Cad/Sch Landelijke 3A = RIEM (niet OB)

 

 

31STE JEUGDDAG – ZATERDAG 18 MAART 2023

Op zaterdag 18 maart 2023 vindt de 31e editie van de Jeugddag plaats in de Gentse Topsporthal, de eerste sinds ons 30e verjaardagsfeest in 2019! Na 4 jaar stilte staan we opnieuw te popelen om onze jeugdatleten een onvergetelijke atletiek-dag te geven, we rekenen opnieuw op het enthousiasme van onze vele clubs en vrijwilligers om dit mee te doen slagen!

We hebben een bezinning gehouden over waar we met de Jeugddag naartoe willen en de richting is heel duidelijk: meer activiteit en nóg meer plezier! We willen dus de beleving verhogen door enerzijds meer in te zetten op de activiteiten zelf, daarnaast hebben we besloten om de Jeugddag in twee te knippen. In plaats van een lange dag van 6u (+30’ pauze) met 18 proeven gaan we naar een halve dag van 3u (09:30-12:30 of 14:00-17:00) met daarin 14 proeven. In lijn met de andere initiatieven rond jeugdatletiek gaan we dus ook zelf inzetten op efficiëntie en meer activiteit.

Naar de deelnemers en begeleiders toe zal dit de dag veel aangenamer maken (de hal zal ook maar de helft zo druk zijn), voor ons als organisatie zal het echter een grote uitdaging zijn. Wij vragen opnieuw aan de deelnemende clubs om medewerkers te leveren met een verdeelsleutel per aantal ingeschreven ploegen, maar we begrijpen dat deze medewerkers vaak meereizen met de deelnemers en dus enkel het dagdeel meewerken waarop de club deelneemt. Er zal dus een aparte medewerkersverdeling per dagdeel zijn, en daarbij komen we heel wat handen tekort. We hopen dat een deel van de clubmedewerkers alsnog een hele dag willen meewerken, en gaan daarnaast zelf op zoek naar extra helpende handen.

De kwaliteit van de Jeugddag zal dus stijgen maar het kostenplaatje stijgt helaas mee, gezien de huidige budgettaire situatie zijn we dan ook genoodzaakt om €5 inschrijvingsgeld per deelnemer te vragen. Hiervan gaat nog steeds €1 naar het goede doel van de topatleet (meer hierover in een volgend bericht) en de overige €4 gebruiken we om iets minder verlieslatend te zijn (Atletiek Vlaanderen blijft investeren in dit evenement).

Concreet vragen we van onze clubs dat ze de promotie naar hun leden opstarten en hun deelname voorbereiden, en ten laatste 5 februari het voorlopig inschrijvingsformulier te bezorgen (zie bijlage) waarin ze een inschatting geven met hoeveel ploegen ze aanwezig zouden zijn, en welk dagdeel ze zouden willen deelnemen (indien je geen voorkeur hebt, duid je beide opties aan). Op basis hiervan maken we een verdeling op, we bevestigen de deelname van elke club in de week van 6 februari. OPGELET: mogelijks kan jouw club niet deelnemen aan het opgegeven dagdeel, we vragen dus om busvervoer nog niet definitief te bevestigen tot na de week van 6 februari!

Je kan nadien nog afwijken van de aantallen opgegeven in het voorlopige inschrijvingsformulier maar we vragen om ons te verwittigen indien het meer dan 2 ploegen in eenzelfde categorie (kangoeroes-benjamins of pupillen-miniemen) zouden zijn.

Voor meer informatie kan je contact nemen met Nick Janssens (nick@atletiek.be, afwezig tot 26/1) of Owen Malone (owen@atletiek.be).

 

EXTRA OPROEP: KANDIDATUREN PC - VERKIEZINGEN JANUARI 2023

Door de vereniging te worden ingediend: bij aangetekend schrijven of met ontvangstmelding (via mail) aan josefien@atletiek.be uiterlijk 8 januari 2023.

Verkiesbare functies per provincie:

 

ANTWERPEN                                        

3 leden met een mandaat van 1 jaar

5 leden met een mandaat van 3 jaar  

 

VLAAMS-BRABANT                                

2 leden met een mandaat van 1 jaar

5 leden met een mandaat van 3 jaar

 

LIMBURG

5 leden met een mandaat van 3 jaar

 

OOST-VLAANDEREN

1 lid met een mandaat van 1 jaar

5 leden met een mandaat van 3 jaar

 

WEST-VLAANDEREN

3 leden met een mandaat van 1 jaar

5 leden met een mandaat van 3 jaar

 

 

EXTRA OPROEP ADVIESCOMMISSIE TRAINERS

De raad van bestuur roept EXTRA kandidaten op voor een nieuwe termijn van de:

 

Adviescommissie TRAINERS (2 jaar)

De trainerscommissie groepeert enerzijds de gediplomeerde atletiektrainers in Vlaanderen, maar fungeert anderzijds ook als adviescommissie voor Atletiek Vlaanderen. Meermaals per jaar wordt er een gezamenlijk overlegmoment gepland (fysiek of digitaal) om, op vraag en/of eigen initiatief, agendapunten door te spreken en formeel advies te geven aan de federatie.

Deze adviescommissie bestaat momenteel uit een bestuur van een 10-tal leden. Om goed en uitgebreid advies te kunnen verlenen, is het belangrijk om een zo breed mogelijk scala aan trainers te betrekken. Daarom zijn we op zoek naar trainers die maar al te graag willen zetelen in de trainerscommissie en die voldoen aan het profiel van trainers die we niet/te weinig hebben in de commissie!

Welke trainers zoeken we?

  • recreanten trainers (andere specialisatie dan halve fond/fond)
  • jeugdtrainers (KAN-MIN)
  • competitietrainers (CAD+) voor de disciplinegroepen spurt/horden, springen en werpen
  • trainers van mastercategorieën (recreatief en/of competitief)

Zowel jonge als oude, en vrouwelijke als mannelijke trainers zijn zeker welkom!

Indienen bij josefien@atletiek.be

 

TOELICHTING REGIOVERGADERINGEN I.H.K.V. HERVORMING PUPILLEN - MINIEMEN

In navolging van de vernieuwingen bij Kangoeroes en Benjamins wil de federatie zich in de komende maanden verder buigen over de vernieuwingen bij Pupillen en Miniemen. Hiervoor worden opnieuw regiovergaderingen georganiseerd. In december gingen er reeds 3 door, de volgende staan op de planning vanaf januari. De laatste afspraken met vergaderlocaties worden vastgelegd en daarna worden de clubs uit de regio hiervoor uitgenodigd. Bedoeling is om elke club uit te nodigen.

Meer info in de uitnodigingsmail.

 

GROEPSAANKOOP WEDSTRIJDMATERIAAL

Atletiek Vlaanderen heeft een innovatief project lopen bij Sport Vlaanderen, binnen dit project zijn er financiële middelen om clubs een extra steuntje te geven bij aankoop van wedstrijdmateriaal. Zo werd in 2021 een groepsaankoop georganiseerd voor aankoop van wedstrijdmateriaal en voor bepaalde materialen nam de federatie een deel van de kosten op zich. Ook in 2022 was hiervoor nog budget voorzien. De federatie heeft nog een extra aankoop kunnen doen van vortexen (voorzien op 2 stuks per club(afdeling)).

Over de subsidies voor 2023 is momenteel helaas nog geen duidelijkheid, indien deze toegekend worden zal elke club/afdeling nog een aantal vortexen gratis ontvangen.

In afwachting van deze beslissing zal elke club alvast kunnen aangeven hoeveel vortexen het wil ontvangen. De bestelprocedure hiervoor zal in januari opgestart worden.

Verdeling is voorzien op de AV van 18 maart.

Clubs die nog extra (wedstrijd)materiaal wensen te bestellen aan voordeeltarief kunnen in de komende weken ook een nieuwe bestelling plaatsen. Opgelet: ook hier zijn we afhankelijk van de al dan niet toekenning nieuwe subsidies om korting te kunnen aanbieden. Meer info wordt rechtstreeks aan de clubs bezorgd.

 

GEZOCHT: SPORTCLUBS MET EEN MENING

Herken je dit?

“Sportief draait alles goed binnen mijn club. Maar omgaan met alle vrijwilligers, dat is toch een ander paar mouwen. Het is moeilijk om iedereen te motiveren of te overtuigen om zich in te zetten. Dat loopt toch echt niet vanzelf.”

Het wordt nog te vaak vergeten. Maar binnen sportclubs werk je vooral met mensen (vrijwilligers, sporters, coaches...). En dat vraagt natuurlijk people managementskills van de bestuursleden én een bepaalde (motiverende) bestuursstijl. Helaas geen evidentie voor veel sportclubbestuurders.

Weet jij welke bestuursstijl je hebt binnen de club?

Samen met UGent ontwikkelde de VSF een digitale scan die sportclubs de kans geeft om eenvoudig de bestuursstijl in kaart te brengen en bij te sturen. Het wordt een bruikbare tool, geschikt voor elke sportclub. Maar voor de lancering hebben ze eerst de stem nodig vanuit jouw sportclub! Er wordt geluisterd naar de verschillende meningen vanuit het werkveld. Neem deel aan de brainstormsessie op donderdag 2 februari in Gent en help mee richting geven. Ontdek hier het volledige programma. En niet onbelangrijk, bekijk wat het jouw club kan opleveren.

 

VERSLAGEN

Het verslag van de Beleidscommissie Jeugd van 12 december staat online