23/11

Officiële berichten - 23/11/2019

logo val

G-WERKING

Het verslag van de G-werkgroep, die jaarlijks de werking gericht naar atleten met een handicap (verstandelijk, autisme, fysiek, visueel) evalueert en bijstuurt kan je hier terugvinden.

Jonge atleten met een fysieke of visuele handicap
Meer en meer jonge atleten (tem. cadet) met een fysieke of visuele handicap bereiken onze clubs. Gezien zij nog niet kunnen deelnemen aan internationale competities zullen zij nog niet de internationale classificatieprocedure doorlopen maar worden ze wel erkend als G-atleet bij Atletiek Vlaanderen om ze zo ook verder te kunnen blijven opvolgen en hopelijk via de federale werking van Parantee tot een hoger niveau te kunnen begeleiden.

Voor hen wordt een sticker voor het startnummer voorzien met de vermelding “Jeugdatleet met fysieke handicap” en wordt een begeleider op het terrein toegelaten. Aan de verenigingen die dergelijke jonge atleten onder hun leden hebben wordt gevraagd om ze alleszins kenbaar te maken via Paula

VERSLAGEN

Je kan het verslag van de vergadering van de beleidscommissie topsport van 16/10 terugvinden op onze website.