22/02

Officiële berichten - 22/2/2019

logo val

BK VELDLOPEN 24/2

Voor het BK Veldlopen moet er in geval van afmelding/niet-deelname geen doktersattest opgestuurd worden.

FINANCIELE ONDERSTEUNING G-RECREA EN G-VELDLOPEN 2019

Ook in 2019 kunnen verenigingen financiering ontvangen bij de organisatie van een G-recrea (recreatieve G-wedstrijd), een G-loop of een G-veldloop.

Meer informatie en de wijze waarop de aanvraag dient te gebeuren kan je terugvinden op de website van Atletiek Vlaanderen, onder “voor de clubs” en “fondsen”.
Aanvragen moeten uiterlijk 15 maart ingediend worden.

BIJSCHOLINGSSESSIES RUNNING&CO

Running&Co organiseert in 2019 verschillende bijscholingssessies voor loopbegeleiders waar ook de atleten zélf kunnen aan deelnemen. Een overzicht van deze sessies kan je hier terugvinden. Gelieve deze zowel bij de recreatieve begeleiders als bij de competitieve afstandstrainers te verspreiden. Deze kalender zal tijdens de komende weken nog verder aangevuld worden zodat in 2019 in elke provincie minstens 3 bijscholingen gericht naar deze doelgroep zullen doorgaan.

RUNNING&CO DAG 2019

De Running&Co Dag, met verschillende workshops gericht naar loopbegeleiders én afstandslopers zélf, gaat dit jaar door op 16 november in Beernem.

Houd er rekening mee dat minstens één lid van de club (bij voorkeur de recreatiecoördinator) dient aanwezig te zijn op deze bijeenkomst om in aanmerking te komen voor het kwalitatieve luik van het Recreatiesportfonds (50% van de financiering).

INFOSESSIES VOOR RECREANTEN

Running&Co ondersteunt uw vereniging in de kwaliteitsvolle invulling van het recreatieve aanbod door infosessies te ondersteunen gericht naar de recreatieve leden.

Heb je een item waarover je je leden wil informeren? Laat het ons weten via Paula.
Running&Co zoekt een lesgever en zorgt voor de verloning ervan (max. 2u).
Als vereniging sta je in voor de organisatie van de sessie (accommodatie, materiaal, ontvangst van de deelnemers). Deze sessie is enkel bedoeld voor eigen leden. Er worden geen bijscholingsattesten afgeleverd.

Let wel: vraag de sessie minstens 2 maanden vooraf aan zodat we voldoende tijd hebben om een lesgever te contacteren.
Dit nieuwe initiatief wordt in 2019 uitgerold over maximaal 10 locaties. Vraag uw sessie tijdig aan!

BIJSCHOLINGSSESSIES VOOR CLUBMEDEWERKERS

  • Gericht naar alle clubmedewerkers wordt een sessie georganiseerd betreffende het omgaan met atleten met autisme.
  • Gericht naar de vertrouwenspersonen van de clubs worden twee sessies georganiseerd waarbij op basis van concrete voorbeelden het handelingsplan zal besproken worden.

Gelieve deze info naar de betrokken personen te verspreiden.
Meer info kan je hier terugvinden.

Raadpleeg ook regelmatig de website van Dynamo Project voor bijscholingssessies gericht naar de administratie van de club, zoals het statuut van verenigingswerker, boekhouden, fondsenwerving, vrijwilligersbeleid,…

OPLEIDING BEGELEIDER G-ATLETIEK

In juni organiseert Atletiek Vlaanderen een opleiding “Begeleider G-atletiek”, gericht naar begeleiders van atleten met een verstandelijke handicap.
Meer info kan je hier terugvinden.

VERSLAGEN

Je kan het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 28/1 terugvinden op onze website.
Je kan het verslag van de vergadering van de beleidscommissie jeugd van 21/1 terugvinden op onze website.