22/12

Officiële berichten - 22/12/2017

logo val

ZOMERKALENDER 2018

Vanaf heden kunnen de clubs in Alabus de ontbrekende gegevens aanvullen van de goedgekeurde zomermeetings.
Dit kan tot en met vrijdag 12 januari.

SAMENSTELLING INTERCLUB 2018

Bijkomende ploeg:
BvVl Masters (M+V) – zondag 10 juni: Afd. 3: KAPE

KANDIDATUREN RAAD VAN BESTUUR (art. 13 Statuten en art 2.1.2 H.R.)

Te verkiezen? 2 bestuurders (categorie 2) met een mandaat van 5 jaar

Wat? Kandidaturen voor bestuurslid (categorie 2) dienen te worden ingediend bij Atletiek Vlaanderen, tot en met 16 januari 2018.

Hoe? Door zijn vereniging bij aangetekend schrijven of met ontvangstmelding (via email aan Josefien) worden voorgedragen als kandidaat. Hierbij wordt tevens een overzicht van de nevenfuncties en andere relevante biografische informatie over de kandidaat-bestuurder opgevraagd.

Wie? De kandidaturen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Belgisch onderdaan zijn, of
 • In België geboren zijn en minstens 10 jaar in België wonen
 • Over alle burgerlijke en politieke rechten beschikken, (uitgezonderd politieke rechten voor wat de buitenlanders betreft die voldoen aan punt 2
 • Bestuurslid zijn van een vereniging van de VAL (of minstens 8 jaar bestuurder van een vereniging van de VAL geweest zijn)
 • Voldaan hebben aan alle financiële verplichtingen ten overstaan van de VAL

Kunnen geen bestuurder zijn:

 • werknemers met ten minste 10% tewerkstelling en hun familieleden in de eerste graad;
 • personen met een functie in een bedrijf dat een structurele financiële of commerciële relatie heeft met de VAL;
 • personen van wie de beroepsbezigheid structureel belangenvermenging zou kunnen veroorzaken;
 • personen die een kostenvergoeding krijgen van de VAL. (uitgezonderd de onkostenvergoeding als bestuurder) groter dan het maximaal bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers (in 2016: 1308,38 euro).
 • Personen die een vergoeding (uitgezonderd terugbetaling van reële onkosten) krijgen van de VAL groter dan 2500 euro.

INDIENEN WIJZIGINGEN STATUTEN/HR (art 3.1.9 H.R.)

 • De voorstellen tot wijziging moeten worden gericht aan de raad van bestuur, uiterlijk 31 januari 2018. (via email aan Josefien)
 • De voorstellen tot wijziging moeten met redenen worden gestaafd en worden bijgetreden door ten minste 1 twintigste van het totaal aantal verenigingen, die het document mede ondertekenen.

RUNNING-NIEUWS OP FACEBOOK

Running&Co zal haar info voortaan ook verspreiden via de Facebookpagina.
Plaats de link op jouw clubwebsite, zo blijven ook uw joggers en loopbegeleiders geïnformeerd!

Via de Facebookgroep kan je jouw loopevenementen of recreatieve activiteiten in de kijker zetten.
Ook vragen, suggesties, tips, … zijn steeds welkom in deze Facebookgroep.

KANGOEROE EN RECREANTENKAARTEN

De aanmaak van kangoeroe en recreantenkaarten heeft door een probleem in Alabus enkele weken vertraging opgelopen. Intussen zijn alle aangevraagde vergunningen tot en met 20/12/2017 in druk.
Deze zullen begin januari worden opgestuurd. We wensen ons te excuseren voor de vertraging.

SLUITINGSDAGEN KANTOREN ATLETIEK VLAANDEREN

De kantoren van Atletiek Vlaanderen zijn gesloten op 25/26 december 2017 en 1/2 januari 2018.

ATLETIEK VLAANDEREN WENST U PRETTIGE FEESTDAGEN