20/10

Officiële berichten - 20/10/2023

logo val

FEDERALE zomerKALENDER 2024

Het BK Masters werd verplaatst naar 22 en 23/06/2024.

De nieuwe versie van de Federale zomerkalender 2024 te bekijken via deze link.

 

AANGEPAST INTERCLUBREGLEMENT BK VELDLOPEN

Het aangepast reglement staat online.

 

NIEUWE CLUB: HOPP

De Raad van Bestuur van Atletiek Vlaanderen heeft de oprichting van ‘Hoppeland Atletiekclub‘ officieel aanvaard. Vanaf heden zijn zij een actieve club.

!!! Opgelet organisatoren van winterwedstrijden: Je zal deze club nog moeten toevoegen bij ‘toegestane verenigingen’ in Atletiek.Nu !!!

 

Workshops 'in beweging met autisme'

In het kader van het project 'In beweging met autisme' organiseert G-sport Vlaanderen een aantal workshops die gratis aangeboden worden dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting.

In deze workshops krijg je een beter zicht op de vele facetten van autisme en vooral het zelf beleven ervan. Je wordt ondergedompeld in de wereld van autisme aan de hand van een belevingscircuit. Door middel van opdrachten en uitdagingen ontwikkel je een beter inzicht in hoe mensen met autisme de wereld ervaren. 

Docent: Celine Hespeel

Hieronder een overzicht van de eerste workshops:

·        6/11 Aartselaar (host AVKA atletiekclub) – 19u30-22u: https://www.gsportvlaanderen.be/activiteiten/workshop-in-beweging-met-autisme-2

·        20/11 Dendermonde (host rugbyclub) – 19u-21u30: https://www.gsportvlaanderen.be/activiteiten/workshop-in-beweging-met-autisme 

·        21/11 Gent (host sportdienst Gent) – 19u-21u30: https://www.gsportvlaanderen.be/activiteiten/workshop-in-beweging-met-autisme-3

 

Veldlopen Kangoeroes-Benjamins

We willen nog even de aandacht vestigen op enkele wijzigingen in de veldloopreglementen voor jeugd, specifiek voor Kangoeroes en Benjamins.

-      De afstanden:

o   Kangoeroes lopen tussen 500 en 800m, 

o   Benjamins lopen tussen 700m en 1000m.

-      Voorlopers en achterlopers

o   Kangoeroes: beide, 1/3de afstand vrij lopen

o   Benjamins: enkel achterlopers

-      Registratie deelname:

o   Bij aankomst worden de startnummers van alle deelnemers gescand

o   De uitslag zal niet publiek beschikbaar zijn

o   Registratie deelname in Spike-App*

 

*Spike App

Bij aanvang van het veldloop/indoorseizoen lanceren we voor Kangoeroes en Benjamins een Spike-App. (de clubsecretarissen en jeugdcoördinatoren ontvingen hierover op 28/9 reeds een infomail over)

De app vervangt het papieren paspoortje waarin de atleetjes hun wedstrijddeelnames en resultaten konden bijhouden. 

Om de app gefaseerd te kunnen lanceren zullen in de eerste weken enkel atleetjes die hebben deelgenomen aan een veldloop (= veldloop die in atletiek.nu geregistreerd is) een mailtje ontvangen met info om de app te installeren.

Op termijn zal iedereen een uitnodiging ontvangen.

Om de app te kunnen gebruiken is het belangrijk om een correct E-mail adres te registreren in Alabus onder E-mail info. Daarom vragen we aan de verenigingen én ouders om alle E-mail adressen goed na te kijken en/of door te geven.

Vragen over de app kunnen gesteld worden via spike@atletiek.be of per telefoon aan Liesl Van Barel op 02/474 72 21

 

Bijscholingen – inspiratieworkshops

In het najaar van 2023 en het voorjaar van 2024 is er opnieuw een mogelijkheid tot het aanvragen van een inspiratieworkshop ‘Ontwikkelingslijnen bij jeugd PUP-CAD’.

Volgende topics kunnen worden aangeboden:

-        Ontwikkelingslijnen Discuswerpen

-        Ontwikkelingslijnen Hoogspringen

-        Ontwikkelingslijnen Hordelopen

 

Hoe werkt het?
Kies één van de drie topics die jullie interessant lijkt uit. Geef dit dan door aan Sietske (sietske@atletiek.be). Als federatie leggen we contact tussen de desbetreffende docent en de verantwoordelijke in de club ter plaatse. Er wordt onderling gezocht naar een geschikte datum en tijdstip waarop de bijscholing kan plaatsvinden. De federatie zorgt voor de inschrijvingsprocedure via de webshop en de promotie via verschillende kanalen (website, social media, …). De federatie zorgt verder ook voor de officiële attestering via de VTS-accounts van de deelnemers en eventuele extra bijkomende administratie.

 

NIEUW !! 

Wanneer je als club minstens 50% niet-gediplomeerden (inclusief S2C-gediplomeerden én Aspirant-Initiator gediplomeerden) op deze bijscholing hebt, dan betaalt de federatie de docent (accommodatie wordt wel nog steeds gedragen door de club). 

Indien er meer dan 50% gediplomeerden aanwezig zijn dan zal de kost van de docent en de accommodatie gedragen moeten worden door de club (€200 = kost docent). 

 

Eigen clubleden kunnen steeds gratis deelnemen (via een kortingscode). Externen (vanuit een andere club) kunnen deelnemen aan de bijscholing mits een bijdrage van €5 als VAT-lid, €10 als VAL-lid en €15 als niet VAT/VAL-lid. Personen die niet-gediplomeerd zijn vanuit een externe club kunnen GRATIS deelnemen. Niet-gediplomeerd betekent hierbij:

-        Geen officiële VTS-opleiding gevolgd

-        S2C geattesteerd

-        Aspirant-Initiator behaald 


De inkomsten van de webshop van de externen wordt volledig toegestuurd naar de organiserende club.

 

Praktische informatie

Duur bijscholing: 2u 

Inhoud: Het afgelopen jaar werden er technische ontwikkelingslijnen per discipline opgesteld. Deze ontwikkelingslijnen geven weer hoe het leerproces binnen één discipline eruit ziet. Aan de hand van een uitgewerkt schema ontleden we fase per fase welke deelaspecten aangeleerd dienen te worden en met welke oefenstof je als trainer aan de slag kan gaan alsook waarmee je als trainer rekening dient te houden binnen het leerproces. Na het volgen van de bijscholing wordt er ook toegang geboden tot een E-learningmodule aan alle deelnemers waar heel wat informatie rond deze bijscholing te vinden zal zijn.  

Een club kan slechts éénmalig een bijscholing gratis aangeboden krijgen. 

Er is een maximaal van 12 clubs die de workshop mogelijks gratis kunnen aanvatten in het najaar van 2023 en maximaal 25 clubs die hier gebruik van kunnen maken in 2024 (12 in het voorjaar en een 12 in het najaar van 2024) . In het najaar van 2024 komen er nog enkele nieuwe topics bij. 
Snel zijn is dus zeker ook de boodschap!