02/02

Officiële berichten - 2/2/2018

logo val

NIEUWE PRIVACY-WETGEVING – GDPR

Op 25 mei treedt de Europese richtlijn (General Data Protection Regulation) in werking. Dit is een verstrenging en verbreding van de privacy-regels die we tot nu toe kenden in België. In kader van de VSF werkt de federatie samen met een aantal collega-federaties aan een implementatie van de regelgeving voor het sportdomein. Ook de relatie federatie-club komt daarin aan bod. Op de raad van bestuur van 19 februari wordt deze implementatie besproken en op de AV in maart zal een infosessie worden gegeven.
Wie nu al vragen heeft kan deze richten tot Ludwig.

GEESTIG GEZOND SPORTEN

Atletiek Vlaanderen ondertekende het charter “Geestig Gezond Sporten”.
Stelt uw vereniging zich ook open voor mensen met een psychische beperking?
Onderschrijf het charter op www.geestiggezondsporten.be!

Samen zorgen we ervoor dat de sportclub een warme plek voor iedereen kan zijn ongeacht achtergrond of psychische bagage. Geestig gezond sporten pleit voor een warm onthaal in de sportclub, ook voor wie minder talent heeft of minder sterk in zijn schoenen staat. Iedereen moet in de sportclub een veilige plek vinden waar je op je eigen tempo kan ontwikkelen. Sportclubs die het charter ondertekenen, ontvangen promotiemateriaal én het magazine "Ook wij sporten geestig gezond".

DOKTERSATTESTEN

Doktersattesten mogen vanaf heden doorgestuurd worden naar Nick.