18/08

Officiële berichten - 18/8/2020

logo val

FEDERALE ZOMERKALENDER 2020

De federale zomerkalender 2020 is aangepast, wijzigingen zijn aangeduid in het rood. Je kan de kalender terugvinden op onze website. Het BK estafetten verhuist naar 19 september (Moeskroen). Het BK estafetten AMH verhuist naar 26 september (Oordegem). Het BK 10km A.C. en Masters op de weg zal georganiseerd worden op zondag 11 oktober (Lokeren).

OPROEP KANDIDATEN ORGANISATIE BK ESTAFETTEN MASTERS

Het BK estafetten Masters wordt verplaatst van zondag 6 september naar zaterdag 12 of zondag 13 september. Kandidaturen via e-mail naar Nick.

TOELICHTING BELEIDSPLAN TOPSPORT 2021-2024

ln bijlage een statement als toelichting bij het nieuwe beleidsplan Topsport 2021-2024.

GEEN “MAAND VAN DE SPORTCLUB”

De actualiteit omtrent COVID-19 en de daaraan verbonden veiligheidsmaatregelen dwingen Sport Vlaanderen er toe om de ‘Maand van de Sportclub’ dit jaar te annuleren. Sport Vlaanderen zal in september wel initiatieven ondernemen via sociale mediakanalen om alle sportclubs in Vlaanderen een hart onder de riem te steken.

VERVANGING SECRETARIS

Vanaf heden zal de functie van secretaris van OB waargenomen worden door Ludo Van de Sande. Je kan hem bereiken via 0475/74.17.58 en ob@atletiek.be.

START2RUN: AANGIFTE DEELNEMERS – BREVETTEN – AANGEPASTE VORMEN IN CORONATIJD

Verenigingen die in het najaar Start2Run activiteiten organiseren dienen deze nog steeds als event in te geven in Alabus. De activiteiten komen dan in de Start2Run kalender op de website. Na max. 4 weken moeten de deelnemers ingegeven zijn in Alabus. Dat kan als Start2Runner, recreant of competitielid. Afhankelijk van het statuut zal de ledenbijdrage bepaald worden.

Daarna stuurt de verantwoordelijke een mail naar Paula met opgave van het aantal nodige brevetten per soort (5km-10km-15km). Het aantal aangevraagde brevetten moet overeenstemmen met het aantal ingebrachte deelnemers in Alabus. Verenigingen die promotiemateriaal wensen te bekomen (indooraffiches waarop je je eigen info kan plaatsen of weerbestendige outdooraffiches) kunnen deze eveneens bekomen bij Paula Vanhoovels. Houd rekening met een wachttijd van 2 weken gezien de verzendingen maar één keer per week gebeuren.

Denk in coronaperiode ook aan een vrijere vorm van Start2Run, waarbij er bv. maar één contactmoment voorzien wordt per week en de deelnemers voor de andere dagen een schema ontvangen en feedback geven via bv. een gesloten Facebookgroep. De brevettenloop kan georganiseerd worden via een virtuele run: in de laatste week moeten ze een loop van 5km registreren (er zijn voldoende gratis apps waarmee dat kan) en een foto van de registratie uploaden. De namen van de geslaagden maak je bekend via de communicatiekanalen van de club (Facebook, website,…).

Heeft jouw vereniging een leuke activiteit, begeleidingsvorm of uitdaging voorzien voor Start2Runners of gevorderde lopers in de coronaperiode? Laat het ons weten, we delen ze graag met de andere verenigingen om er ideeën uit te halen voor een eventuele volgende lockdown periode. Probeer alleszins je leden ook in zo’n luwe contactperiode te blijven betrekken door bv. foto’s op je Facebookpagina te laten posten, hen uit te dagen voor een virtuele run waarbij ze hun looptijd uploaden, filmpjes te laten maken met stabilisatieoefeningen of andere beweegvormen…
Alle feedback mag verstuurd worden naar Paula