18/11

Officiële berichten - 18/11/2016

logo val

WINTERKALENDER 16-17

Aanpassing:

VELDLOPEN

  • 17072 (20/11 – ACKO): veldloop AFGELAST !!!

 

RICHTLIJNEN PRIJZENTAFEL VELDLOPEN

Wij wensen de organisatoren van een veldloop hun aandacht te vestigen op de bestaande richtlijnen omtrent de prijzentafel zoals vermeld in de veldloopbepalingen:

De prijzentafel of het uitreiken van een aandenken voor BEN, PUP en MIN dient te gebeuren volgens een vooraf vastgelegde procedure (bij voorkeur een identieke prijs voor de eerste tot de laatste). De prijsuitreiking dient uiterlijk 90 minuten na de aankomst afgehandeld te zijn.

Helaas stellen wij maar al te vaak vast dat men zich niet aan deze richtlijnen houdt en dat de jeugdreeksen heel lang op een aandenken moeten wachten.

 

VRIJWILLIGERSPROJECT

Het Dynamo Project biedt alle sportverenigingen een uniek ondersteuningsaanbod om te werken aan het aantrekken en behouden van vrijwilligers in de club. In deze bijlage meer informatie, die je ook kan terugvinden op de website van Atletiek Vlaanderen op deze pagina. Atletiek Vlaanderen betaalt voor haar deelnemende verenigingen 50% van het deelnamegeld.

Inschrijven uiterlijk 15/12! – Info: Paula 

 

VERPLICHTE DEELNEMERSLIJSTEN BIJ WEDSTRIJDEN

Op basis van het antidopingdecreet van de Vlaamse Gemeenschap dient elke vereniging bij de organisatie van wedstrijden een deelnemerslijst te voorzien van de Junioren, de Senioren en de Masters.

Atleten van deze categorieën moeten zich dus vóór de wedstrijd aanbieden op het secretariaat.

  • Aangesloten atleten moeten enkel hun naam opgeven
  • Atleten die niet aangesloten zijn bij één van beide federaties (niet aangeslotenen en buitenlanders) dienen hun gegevens (GSM-nr en/of adres) voor de wedstrijd op een formulier te noteren.

Indien de dopingarts gegevens wenst te bekomen van atleten die aangesloten zijn bij Atletiek Vlaanderen of de Waalse atletiekliga kan de organisator terecht bij de dopinglijn van Atletiek Vlaanderen, 02/474 72 11.

 

G-FINALE 3 DECEMBER TE ANTWERPEN

Op zaterdag 3 december organiseert Atletiek Vlaanderen tussen 14u en 17u de G-finale in de Buurtsporthal van Park Spoor Noord te Antwerpen. Elke atleet die gedurende het afgelopen seizoen deelnam aan minstens 3 G-recrea-wedstrijden kan deelnemen aan deze finale. De inschrijving is gratis en gebeurt door de G-verantwoordelijke of de secretaris van de club uiterlijk 28 november via mail naar Paula .

 

PROJECT FEDASIL 2017

Atletiek Vlaanderen zal een project indienen om verenigingen te ondersteunen die zich richten naar vluchtelingen, bv. door laagdrempelige activiteiten te organiseren, aangepaste informatie te voorzien, schoolsportdagen organiseren met bv. OKAN-scholen, hen betrekken bij opleiding of begeleiding, … . Om zo gericht mogelijk de projectaanvraag te kunnen indienen vragen wij de betrokken verenigingen uiterlijk 25 november een bondig overzicht van de activiteiten te bezorgen aan Paula, met opgave van

  • De aard van de activiteit (bv. Start to Run, Kids’ Athletics, …)
  • De eventuele datum/data (indien al gekend)
  • De beoogde doelgroep (bv. jeugd, volwassenen, vrouwen, …)
  • De locatie van de activiteiten (bv. in de club, in de school, in een asielcentrum, …)
  • De manier waarop men de doelgroep zal benaderen (bv. infosessie, via vertrouwenspersoon van asielcentrum, via leerkracht …)
  • Eventuele samenwerkingsverbanden met andere actoren die hierbij gebruikt worden (bv. OCMW, asielcentrum, sociale dienst, …)
  • Een raming van de kosten die verbonden zijn aan het initiatief (bv. lidgelden, huur van accommodatie, kosten voor coördinatie, …)