16/04

Officiële berichten - 16/4/2021

logo val

CORONA UPDATE: NOG STEEDS GEEN AMATEURCOMPETITIE MOGELIJK

Woensdag kwam het Overlegcomité opnieuw samen om de impact van de ‘paaspauze’ te evalueren en eventuele nieuwe maatregelen te bespreken. Het aantal mensen dat we vanaf 26 april in openlucht mogen ontmoeten wordt opnieuw uitgebreid, maar wat competitie voor amateursporters betreft blijft het voorlopig wachten.

Op 26 april eindigt de paaspauze en ondanks enkele versoepelingen werden nog geen concrete beslissingen genomen over de heropstart van competitie voor amateursporters. Als eerste richtdatum wordt 8 mei vooropgesteld. Indien de toestand in de ziekenhuizen het toelaat, treedt het buitenplan dan hopelijk in actie. Dat plan maakt georganiseerde buitenactiviteiten opnieuw mogelijk. Op korte termijn biedt dat echter weinig soelaas voor de wedstrijden die begin mei op de kalender staan.

Verlengde competitiestop
Als gevolg van de beslissingen van het Overlegcomité wordt de competitiestop verlengd tot en met 7 mei, waardoor het BK universitairen in Jambes (SMAC) op 1 mei en de interclubwedstrijden voor cadetten en scholieren op 2 mei worden geannuleerd. Ondanks de richtdatum van 8 mei voor de eventuele opstart van het buitenplan worden ook de interclubwedstrijden voor alle categorieën op 8 en 9 mei geannuleerd. Het BK 10.000m en BK 3000m steeple voor vrouwen, dat gepland stond op 1 mei in Brugge (OB), wordt uitgesteld naar 12 juni en zal plaatsvinden in Gentbrugge (RCG).

Mircomeetings
Van zodra het Ministeriële Besluit, met de concrete uitwerking van de nieuwe maatregelen, beschikbaar is, worden alle opties bekeken om mogelijke alternatieve wedstrijdformules aan te bieden, zoals bijvoorbeeld micromeetings. Indien het Ministeriële Besluit dit toelaat, volgt hierover de nodige communicatie over de verdere aanpak voor de opstart het zomerseizoen.

Op basis van de huidige maatregelen blijft competitie voor amateursporters nog altijd verboden. Het organiseren van wedstrijden voor elites valt wel nog steeds binnen de uitzonderingsregel. Met het oog op een selectie voor een internationale kampioenschap deze zomer gaat de federatie de nodige inspanningen leveren om wedstrijden voor onze eliteatleten te organiseren, net zoals deze winter. Aangezien de wedstrijden nu outdoor plaatsvinden, hopen we een mooi deelnemersveld bij elkaar te brengen. Maar hiervoor blijven we steeds afhankelijk van de toestemming van het Ministerie van Sport.

PROJECT MINDFULRUNNING

Vanaf 2021 promoot Atletiek Vlaanderen, in samenwerking met Sport Vlaanderen, het mindfulrunnen als manier om bewuster, efficiënter en meer ontspannen te lopen. We richten ons daarbij niet enkel tot de recreatieve lopers maar ook tot de competitielopers.

Het project omvat infosessies en praktijkbijscholingen, een opleiding “Mindfulrun begeleider” en een Start2mindfulrun programma dat vanaf het najaar zal kunnen gebruikt worden in de clubs. Meer info kan je hier terugvinden.
Voor vragen kan je terecht bij Paula Vanhoovels, 02/474 72 22.

AANBOD TOOLS VOOR LOGISTIEKE ONDERSTEUNING EN/OF TIJDREGISTRATIE VOOR WEGWEDSTRIJDEN

We merken dat meer en meer verenigingen zelf een tool hebben ontwikkeld of een goede samenwerking hebben met een organisatie voor de logistieke ondersteuning en tijdregistratie van wegwedstrijden. Indien je dergelijke tool ook bij andere verenigingen wil aanbieden dan vragen we je ons hierover zoveel mogelijk informatie te bezorgen zodat we dit naar alle verenigingen kunnen verspreiden.
Gelieve ons alle nuttige info uiterlijk 1 mei te bezorgen via mail naar Paula Vanhoovels.

CLUBGRADE VERSTERKT JE CLUB – ONLINE INFOSESSIE DONDERDAG 22 APRIL – 20U

Om een sportclub te besturen heb je een flinke dosis passie voor de sport nodig. Maar er komt nog meer bij kijken, een bestuur staat voor veel uitdagingen. Veel bestuurders ondervinden problemen rond de intermenselijke thema's:

  • Hoe vinden we voldoende vrijwilligers?
  • Hoe communiceren we goed naar onze doelgroepen?
  • Hoe kunnen we onze werking professionaliseren?
  • Hoe betrekken we meer onze ouders?

Zit je met een concrete vraag of probleem binnen jouw club? Het team van Clubgrade gaat op onderzoek en kijkt waar de uitdagingen liggen. Ze komen steeds tot concrete oplossingen, op maat van de sportclub.

Wil je er meer over weten? Neem deel aan de online infosessie op donderdag 22 april tussen 20u-21u30. Inschrijven kan nog tot en met woensdag 21/4 via deze link. Uiterlijk donderdagochtend ontvang je de deelnamelink.
Deelname aan deze infosessie is gratis.

BEWEEGSESSIES VOOR ATLETEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING EN/OF AUTISME

Atletiek Vlaanderen verzorgt, in samenwerking met Parantee-Psylos, 3 beweegsessies specifiek gericht naar atleten met een verstandelijke beperkingen en/of autisme, op

  • Maandag 03/05 van 19u-19u45, deelnemen via deze link
  • Maandag 17/05 van 19u-19u45, deelnemen via deze link
  • Maandag 31/05 van 19u-19u45, deelnemen via deze link

(je kan steeds vanaf 18u50 aanmelden)

Het doel is om samen volledig coronaproof te bewegen, van thuis uit achter de laptop, gsm of tablet. De work-outs duren ongeveer 45 minuten, waarbij telkens stabilisatie, beweeglijkheid en evenwicht aan bod komen. De deelnemer voorziet bij elke beweegsessie best twee plastic flesjes met water om als belasting te gebruiken (hoe groter, hoe lastiger), een stoel (voor sessie 2), een handdoek en een matje.

De lesgever is Parantee-Psylos-stagiair Natan Decoutere. Met zijn kennis en ervaring als atleet, initiator atletiek, afgeronde opleiding orthopedische technieken en student sport en bewegen zorgt Natan voor de gepaste begeleiding. De sessies zullen verlopen via het programma Teams (je hoeft het programma niet te downloaden). Deze sessies zijn helemaal gratis. Je hoeft vooraf niet in te schrijven maar je mag de intentie van de club om al dan niet deel te nemen wel doorsturen naar Natan Decoutere via mail.

Gelieve de atleten met een verstandelijke beperking/autisme op de hoogte te brengen van dit aanbod en hen te stimuleren om hieraan deel te nemen. Ook de instellingen waar de atleten eventueel verblijven mogen op de hoogte gebracht worden zodat ook zij van dit aanbod gebruik kunnen maken.

VERSLAGEN

Je kan het verslag van volgende vergadering terugvinden op onze website: