16/06

Officiële berichten - 16/06/2017

logo val

FEDERALE  WINTERKALENDER 2017-2018 BESCHIKBAAR

De federale winterkalender 2017-2018 is beschikbaar op onze website.

AANPASSINGEN DEADLINEKALENDER

Volgende aanpassingen aan de deadlinekalender 2017 werden doorgevoerd:

Di 27 juni           Sluitingsdatum aanvragen winter 2017-2018 via Alabus
Wo 5 juli            Begindatum aanvullen gegevens winterorganisaties 2017-2018 op
                          Alabus
Do 3 aug           Einddatum aanvullen gegevens winterorganisaties 2017-2018 op
                          Alabus 

Deze aanpassingen zijn ook terug te vinden op onze website.

BIJSCHOLINGEN VOOR BESTUURDERS, TRAINERS, MEDEWERKERS

OPEN SPORTCLUB

De maatschappij verandert…
Hoe gaan we om met nieuwkomers, met kansarmen, met vluchtelingen?
Kunnen we een persoon met een verstandelijke handicap integreren in onze werking?
Hoe maken we onze club laagdrempeliger?
Wie kunnen daarbij onze partners zijn? Waar vinden we ondersteuning?

Op zaterdag 24 juni organiseert Atletiek Vlaanderen tussen 9u30 en 12u in de lokalen van de Atletiek Vlaanderen te Brussel een sessie “Open Sportclub”, waar deze vragen aan bod komen.
Meer info en inschrijven via deze link.

AANPAKKEN VAN LICHAMELIJK EN SEKSUEEL GRENOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN DE SPORT

Wat doe je als een trainer een jonge atleet individueel traint? Kunnen jongeren en volwassenen samen in een kleedkamer? Zijn in de gedragscode van jouw club afspraken opgenomen betreffende seksueel grensoverschrijdend gedrag? Kunnen er seksueel getinte mopjes gemaakt worden in het bijzijn van kinderen? Wat doe je als een onbekende toeschouwer ongewenst foto’s neemt van jouw atleten? Welke stappen neem je als een ouder een probleem meldt? Kan je een lid schorsen of uitsluiten voor lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag? Is er een meldpunt in de club? Waar kan je als vertrouwenspersoon terecht voor extra ondersteuning?

Op al deze vragen biedt “Sport met grenzen: Vlaggensysteem” een antwoord. Het pakket bestaat uit een handleiding en voorbeeldsituaties die in de sport voorkomen. Met dit pakket kan je in de club aan de slag om grenzen van het aanvaardbare te bepalen, met bestuurders, met trainers of met de atleten zélf. De vorming is een mix van theorie, tips, voorbeeldcases en eigen aangereikte situaties.

Meer info en inschrijven via deze link.

VOICE-dag 5 september

VOICE is een Europees project dat getuigenissen van slachtoffers van seksueel geweld in de sport onderzoekt en aanbevelingen doet om de aanpak te verbeteren. Tijdens de VOICE-dag van 5 september informeren zij de Vlaamse actoren over dit onderwerp en de mogelijke aanpak ervan. Locatie: Thomas More Hogeschool Antwerpen Tijdstip: 9.30u-16.30u Doelgroep: bestuurders, trainers en medewerkers

Meer info via deze link.

EENZIJDIG AFSCHRIJVEN VAN LEDEN

Deze week kreeg iedere club een Excellijst toegestuurd met namen van atleten die in aanmerking komen voor een eenzijdige afschrijving (atleten die geen vergunning hadden in het huidige en/of het vorige sportjaar). De club kan hieruit zelf een selectie maken. De definitieve afschrijvingslijst dient via het Excelbestand opnieuw aan de VAL bezorgd te worden, uiterlijk 31 augustus 2017 aan An.

Lijsten die ná deze datum worden ingediend komen niet meer in aanmerking voor het huidige sportjaar. Van zodra de afschrijving gebeurd is kan de atleet onmiddellijk aansluiten bij een andere club.

FINANCIEEL: BOETES

Boetes BK 10.000m AC en Masters + 3000m Steeple vrouwen van 6/5 te Ninove:

OEH        COLPHIJN G.                           €12,50
VITA        DE WITTE M.                            €12,50
BEHO      LEYSEELE E.                           €12,50
ALVA       STEPPE M.                               €12,50

Boetes KvV AC van 20/5 te Heusden:

HCO     ALGOET G.                                 €12,50
AVLO    VAN RAEMDONCK E.                €12,50

HERINNERING: AANVRAGEN WINTERORGANISATIES 2017-2018

Vanaf heden kunnen de clubs de datum van hun winterwedstrijden aanvragen via Alabus. Zoals hierboven reeds vermeld is de uiterste datum verschoven naar dinsdag 27 juni 2017. Gelieve hier rekening mee te houden aub!

Het aanvragen van wegwedstrijden kan via het formulier dat je kan downloaden onder “bijlages publiek”. Hiervoor geldt dezelfde deadline: dinsdag 27 juni. (te versturen naar Nick)

MOEILIJKE BEREIKBAARHEID KANTOREN ATLETIEK VLAANDEREN

Wegens een concert in het Koning Boudewijnstadion zijn de kantoren van Atletiek Vlaanderen niet bereikbaar op woensdag 21 en donderdag 22 juni. Op maandag 19, dinsdag 20 en vrijdag 23 juni zijn de kantoren wel bereikbaar via de Schijfstraat maar Atletiek Vlaanderen moet alle bezoekers aanmelden, gelieve dus op voorhand te laten weten als u op de kantoren moet zijn.

ZWANGERSCHAPSVERLOF PERSONEELSLID ATLETIEK VLAANDEREN

Josefien Van Peteghem is vanaf heden op zwangerschapsverlof. Ze zal vermoedelijk begin oktober terug aan de slag gaan.