14/06

Officiële berichten - 14/6/2019

logo val

ZOMERKALENDER 2019

Aanpassing:
OUTDOOR

  • 19448 (27/7 – OB): meeting kan niet langer doorgaan in Knokke (omwille van het terrein), wordt verplaatst naar Brugge.

WEDSTRIJDREGLEMENT VERTICALE SPRINGNUMMERS (DUIDING)

Bij aanvang van het zomerseizoen werd een reglementswijziging doorgevoerd bij de verticale springnummers. Voor de categorieën vanaf cadetten werden de talmtijden opnieuw aangepast. Als gevolg daarvan is de regel ook opnieuw dat driemaal aanlopen zonder springen als ongeldige poging wordt genoteerd.

Bij de jeugdcategorieën blijft het reglement uit 2018 behouden, met name: bij benjamins, pupillen en miniemen geldt bij verticale proeven tweemaal aanlopen zonder springen als ongeldige poging.

FOTO’S CLUBTRUI

Volgende clubs hebben nog geen foto doorgestuurd van hun clubtrui: ATLE, GEEL, JMTM, VOLH en ZA. Gelieve de foto’s zo snel mogelijk door te sturen naar Nick.

VERLOF SECRETARIS

LYRA: vanaf 13/6 tem 23/6 zal het secretariaat tijdelijk waargenomen worden door Jean Vanherck, 0494/91.92.35.

VERLOF VOORZITTER VLAAMSE ATLETIEKLIGA

Gery Follens zal moeilijk bereikbaar zijn van 13/6 tem 23/6. Je kan steeds terecht bij secretaris Jos Jacobs, 0486/26.30.00.

BEREIKBAARHEID KANTOREN VLAAMSE ATLETIEKLIGA

Wegens een concert in het Koning Boudewijnstadion zijn de kantoren van de Vlaamse Atletiekliga van maandag 17/6 tem woensdag 19/6 enkel bereikbaar via de Schijfstraat, dus niet via de Marathonlaan.

VERSLAGEN

Je kan het verslag van de vergadering van de beleidscommissie jeugd van 3/6 terugvinden op onze website.