14/01

Officiële berichten - 14/1/2022

logo val

VERDUIDELIJKING NIET-HOMOLOGOTIE 200M WEDSTRIJDEN IN GENT OP 11 EN 26 DECEMBER 2021

Op de indoorpiste te Gent werden de startzones 200/400 meter recentelijk hersteld. Na de herstelling werden de startlijnen van de 200m niet correct aangeduid (enkel deze van de 400m). Dit betekent dat op beide meetings de atleten een te korte afstand gelopen hebben (met uitzondering van baan 1). De tijden kunnen dus niet gehomologeerd worden (hoe klein de afwijking ook is). Dit euvel werd pas na de tweede wedstrijd opgemerkt.

Gezien verschillende atleten de verplaatsing naar deze wedstrijden maakten met het oog op een prestatie voor de komende kampioenschappen zullen deze tijden UITZONDERLIJK toch in aanmerking genomen worden voor de selectie van het KVV indoor (Cad/Sch en AC). Dit ook gezien er weinig andere kansen waren om een 200m te lopen (geen PK, de beperkingen qua aantal deelnemers op andere meetings,…). We betreuren het voorval en benadrukken dat dit om een uitzonderlijke situatie gaat waar we een atleetvriendelijke oplossing willen creëren.

JEUGDDAG 2022

De Jeugddag van de Vlaamse Atletiekliga staat voorlopig nog altijd gepland op zaterdag 12 maart 2022. Als federatie zouden we niets liever willen dan deze organisatie te laten doorgaan om zo onze jongste atleetjes een onvergetelijke dag te bezorgen. Uiteraard moeten we ook rekening houden met de geldende coronamaatregelen wetende dat er normaal een 1500-tal jonge kinderen en een 100-tal medewerkers aanwezig zullen zijn in de Gentse Topsporthal.

Momenteel zijn evenementen van die orde jammer genoeg niet mogelijk. Omdat onze clubs intern wel al bezig zijn met de inschrijvingen en organisatie gaan we op 4 februari uitsluitsel geven over het al dan niet afgelasten van onze Jeugddag. We houden jullie op de hoogte en hopen om positief nieuws te brengen!

EVALUATIE JEUGDSPORTFONDS 2021

De evaluatie van het Jeugdsportfonds 2021 staat op onze website, je kan het hier terugvinden.

VACATURES ATLETIEKCLUBS OP ONZE WEBSITE

Momenteel staan er heel wat vacatures voor (jeugd)trainers van onze atletiekclubs op onze website. Sommigen staan er al een hele tijd op waardoor we niet meer weten of deze nog relevant zijn. Daarom worden ze allemaal verwijderd op 31 januari 2022.

Als er nog een vacature online staat die nog steeds van toepassing is mag je ons dit laten weten, dan laten we ze uiteraard op onze website staan. Je mag dit laten weten aan Nick.