12/03

Officiële berichten - 12/3/2021

logo val

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2021

Kandidaturen organisatie:
Voor het organiseren van de hierna vermelde kampioenschappen kunnen de verenigingen van Atletiek Vlaanderen hun kandidatuur indienen bij Josefien.

T/m 28 maart a.s.: (via mail naar Josefien)

  • BK 10.000m + BK 3.000st vrouwen: zaterdag 1 mei 2021

CORONA UPDATE: ATLETIEKWEDSTRIJDEN IN APRIL GEANNULEERD - VANAF 19 JAAR TRAINEN IN GROEPJES VAN 10 PERSONEN TOEGELATEN

Wij zetten ons als Atletiek Vlaanderen blijvend in om het maximale mogelijk te maken voor onze clubs en atleten binnen de regels van de overheid. De overheid heeft op het Overlegcomité vorige week een tijdslijn uitgewerkt voor versoepelingen in april en mei maar de details hiervan zijn nog niet voldoende gekend, ook de exacte timing van de verdere versoepelingen is nog afhankelijk van de uitrol van vaccinaties en de evolutie van de epidemiologische statistieken.

Momenteel is er nog een verbod op club overschrijdende competities voor alle leeftijden, daarnaast worden de aantallen op training beperkt tot 25 buiten en 10 binnen met contact voor -13 jarigen, tot 10 excl. trainer met contact voor 13-18 jarigen, en voor +19 jarigen tot 10 incl. trainer en zonder contact.

Indien de tijdslijn kan gevolgd worden, verwachten we in april een versoepeling voor evenementen met max. 50 personen (met mondmasker en afstand), maar het verbod op club overschrijdende competities zal daarom nog niet meteen opgeheven worden. Ook voor de te verwachten versoepelingen voor sport in mei is nog niet duidelijk wanneer, voor hoeveel personen en met welke extra maatregelen (spreiding/sneltest/publiek) er georganiseerd zou kunnen worden.

Zeker gezien de grote organisaties die in de tweede helft van april gepland worden (BVV Pup-Min en PK Alle Categorieën) is er nood aan duidelijkheid. In de huidige tijdslijn zien wij als Atletiek Vlaanderen geen mogelijkheden om atletiekcompetitie te organiseren en beslissen daarom om alle wedstrijden in april te annuleren.

In het voorbije jaar hebben we als federatie noodgedwongen twee belangrijke groepen te weinig kunnen dienen, nl. de jeugdatleten en de niet-elite competitiesporter. Het zijn net die twee groepen die met de annulering van resp. de BVV Pup-Min en het PK Alle Categorieën in april opnieuw getroffen worden.

Afhankelijk van de verdere overheidsbeslissingen en het hernemen van de competities willen wij ons engageren om deze organisaties een nieuwe plaats op de kalender te geven, waarbij zowel de twee dagen van de BVV Pup-Min als het PK AC niet meer noodgedwongen in hetzelfde weekend zouden georganiseerd moeten worden.

Hiervoor zullen wij de komende periode samen met de organisatoren en PC’s op zoek gaan naar mogelijke alternatieve data om deze beslissing voor te bereiden. We blijven echter afhankelijk van de verdere overheidsbeslissingen voor sportwedstrijden, en zullen pas op later ogenblik een definitieve beslissing hierover nemen.

Indien na het Overlegcomité op 26 maart een opening gecreëerd wordt, zal Atletiek Vlaanderen werk maken om op korte termijn micromeetings binnen de clubs te organiseren om zo toch extra wedstrijdkansen te kunnen bieden aan de atleten. De exacte modaliteiten hiervan hangen, net als de andere beslissingen, af van het kader dat geboden wordt door de overheid.

Een volgende beslissing over de wedstrijden communiceren wij in de week van 29 maart, we hopen in dit Olympische jaar samen met de hele atletiekgemeenschap dat alle geledingen van de atletiek zo snel mogelijk terug kunnen genieten van onze prachtige sport.

Vanaf 19 jaar ook grotere groepen
De belangrijkste versoepeling die het Overlegcomité aankondigde is het aantal personen die volwassen buiten mogen ontmoeten. Sinds maandag mogen ook personen vanaf 19 jaar in openlucht samenkomen met tien personen, waardoor outdoor sporten in groepjes van tien personen mogelijk is. Deze versoepeling biedt meer ademruimte aan de clubs bij het organiseren van trainingen. Opgelet, bij deze leeftijdscategorie wordt de trainer wel meegerekend in dat maximum aantal personen.

Sportkampen
Het Overlegcomité heeft ook beslist dat tijdens de Paasvakantie sportkampen voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar worden toegelaten. Elke groep telt maximaal 25 personen, begeleiders niet meegerekend, en overnachtingen zijn ook mogelijk.

WEBINAR VTS MARATHON

Op 25/3 stond normaal volgende webinar gepland in het teken van de VTS-Marathon:

  • Stefaan Vanderstichelen – Hoogspringen: Trainingsinvulling in tijden van corona.

Wegens omstandigheden kan deze niet doorgaan en wordt deze vervangen door:

  • Dr. Wolfgang Ritzdorf - High Jump - Technical model and physical qualities.

Inschrijven kan via deze link.

WEBINAR ATLETIEK.NU

Maandag 8 maart werd een webinar gegeven over het werken met Atletiek.nu.
Heb je deze webinar gemist? Je kan de webinar herbekijken, alle info is ook terug te vinden op onze website.

FINANCIERING VAN G-EVENEMENTEN

Organiseer je een competitief of een recreatief G-sportevenement waarbij zowel G-sporters als nog niet-sportende personen met een handicap kunnen deelnemen? Dan kan je bij Sport Vlaanderen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. In het subsidiereglement ‘Laagdrempelige sportevenementen’ lees je via onderstaande link aan welke voorwaarden je evenement moet voldoen.

De eerstvolgende subsidieronde eindigt op 15 maart 2021 en dit voor G-sportevenementen die plaatsvinden vanaf 1 juli 2021 tot uiterlijk 31 december 2021.
Meer info over financiering van G-sport activiteiten in je club kan je nalezen op de website van Sport Vlaanderen

HERINNERING ALGEMENE VERGADERING

Webinar Statuten/Huishoudelijk Reglement – dinsdag 16 maart 2021 van 19u-21u
Vermits het grote aantal deelnemers aan onze Algemene Vergadering, is het niet mogelijk om een open discussie te voeren omtrent de voorgestelde aanpassingen aan de Statuten/Huishoudelijk Reglement. Daarom voorzien we vooraf een aparte webinar hieromtrent. De deelname is NIET verplicht.

Vooraf registreren kan via deze link. Gelieve uw vragen/bedenkingen bij bepaalde voorstellen (zie nogmaals in bijlage) vooraf (uiterlijk maandag 15/3 om 12u00) te bezorgen aan Josefien.

Herinnering registratie webinar AV - zaterdag 20 maart 2021 om 10u00
Alle verenigingen moeten verplicht registreren via deze link
Gelieve uw vragen vooraf (uiterlijk donderdag 18/3 om 12u00) te bezorgen aan Josefien.

VERSLAGEN

Je kan de verslagen van volgende vergaderingen terugvinden op onze website: