11/12

Officiële berichten - 11/12/2020

logo val

DEADLINEKALENDER WINTER 2020-2021

De deadlinekalender voor de winter staat op onze website. Uiteraard volgen we de maatregelen van de overheid op de voet op, aanpassingen in de komende weken zijn dus niet uitgesloten.

WEDSTRIJDENPROGRAMMERING EN SPORTREGLEMENTEN 2021

De wedstrijdenprogrammering en sportreglementen 2021 staan sinds begin deze week op onze website. Aan de sportreglementen zijn geen aanpassingen uitgevoerd ten opzichte van 2020. De aanpassingen aan de wedstrijdenprogrammering zijn aangeduid in het rood.

Dit zijn de richtdata uit de wedstrijdenprogrammering 2021:

  • 27 november – 20 december: data meetings in Alabus
  • tussen 21 december - 10 januari: kalendercongres Provinciaal Comité
  • 11 januari: lijst Provinciaal Comité in bezit Atletiek Vlaanderen
  • 2 februari: meeting programma’s verenigingen via Alabus in het bezit Atletiek Vlaanderen

START2RUN AANSLUITING NA DE 10 WEKEN-SESSIE

Zoals eerder gemeld worden Start2Runners vanaf het nieuwe seizoen meteen als volwaardig recreant aangesloten maar wel onder het Start2Run statuut om als federatie een zicht te blijven hebben op de instromers via dat kanaal. Als vereniging hoef je dus de Start2Runners die in de club blijven niet opnieuw als recreant in te geven in Alabus.

FINANCIERING G-SPORTWERKING

Verenigingen met een G-sportwerking kunnen via het departement Cultuur, Jeugd en Media een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van werkingskosten voor G-activiteiten (vooral materiaal-gericht).

  • Indiendatum: 1/2/2021
  • Gericht naar activiteiten die lopen van 15/4/2021 tot eind december 2022
  • Maximum subsidie van 5000 euro
  • Enkel clubs zonder beroepskracht komen in aanmerking

Meer info via deze link.

VERSLAGEN

Je kan de verslagen van volgende vergaderingen terugvinden op onze website: