11/08

Officiële berichten - 11/08/2017

logo val

ZOMERKALENDER

Nieuw:
WEG

  • 171528 (16/09/2017 – ACME): “1e Kermisloop Maldegem” Klik hier voor meer info.

BK AFLOSSINGEN AMH

De inschrijvingen voor het BK aflossingen AMH, dat eveneens doorgaat op 3 september te Lier, gebeuren ook via Alabus. De teams worden ingeschreven onder de categorie “AC”. Aan de classificatiecode achter de naam kan het secretariaat zien dat het om een AMH-team gaat.

SPRINTFESTIVAL AG URBAN MEMORIAL VAN DAMME BRUSSEL 26/8

Op zaterdag 26 augustus vindt het Sprintfestival van de AG Urban Memorial Van Damme plaats op de ‘Vismet’ (St-Katelijneplein) in Brussel. Atleten kunnen zich inschrijven voor de 100m en 100/110m Horden (AC-wedstrijd, vanaf cadet). Je kan inschrijven tot en met zondag 20 augustus via deze link. Nadien zal de organisatie jouw eventuele selectie bevestigen.

AG INSURANCE YOUTH MEMORIAL VAN DAMME

De aangepaste selectie kan hier terugvinden.

JEUGDSPORTFONDS EN RECREATIESPORTFONDS 2017

De aanvragen van het Jeugdsportfonds 2017 zullen vanaf dit jaar online gebeuren. De link naar de online tool zal op 18/8 via de officiële berichten verspreid worden. De aanvragen moeten uiterlijk 15/10 ingediend worden. Tegen 15/11 bezorgt de federatie aan elke deelnemende vereniging een overzicht van de behaalde resultaten en de financiering. De club kan daarna tot 15/12 kostenstukken indienen die dat bedrag staven, waarna de betaling volgt.

Ook de aanvraag voor het Recreatiesportfonds 2017 zullen online gebeuren. De link hiervoor wordt op 1/9 via de officiële berichten verspreid. Deze aanvragen moeten uiterlijk 31/10 ingediend worden.

BIJSCHOLING: AANPAKKEN VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG - HET VLAGGENSYSTEEM

Locatie:            Verblijf Sport Vlaanderen Gent (naast Topsporthal), Zuiderlaan 14, 9000 Gent
Tijdstip:            19/09/2017: 19u00 - 22u00
Doelgroep:       bestuurders, trainers en medewerkers

Aanpakken van lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport wordt toegelicht aan de hand van het gebruik van het vlaggensysteem.

Wat doe je als een trainer een jonge atleet individueel traint? Kunnen jongeren en volwassenen samen in een kleedkamer? Zijn in de gedragscode van jouw club afspraken opgenomen betreffende seksueel grensoverschrijdend gedrag? Kunnen er seksueel getinte mopjes gemaakt worden in het bijzijn van kinderen? Wat doe je als een onbekende toeschouwer ongewenst foto’s neemt van jouw atleten? Welke stappen neem je als een ouder een probleem meldt? Kan je een lid schorsen of uitsluiten voor lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag? Is er een meldpunt in de club? Waar kan je als vertrouwenspersoon terecht voor extra ondersteuning?

Op al deze vragen biedt “Sport met grenzen: Vlaggensysteem” een antwoord. Het pakket bestaat uit een handleiding en 30 situaties die in de sport voorkomen. Om dit thema volwaardig in jouw club aan te pakken vind je in “Sport met grenzen: Beleidsinitiatieven” concrete acties die je als bestuur je club kan verwezenlijken. De vorming is een mix van theorie, tips, voorbeeldcases en eigen aangereikte situaties.

Inschrijven

Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met VTS Plus . Inschrijven via deze link.

  • Deelname is GRATIS voor leden van Atletiek Vlaanderen.
  • Elke deelnemer ontvangt een deelnameattest van VTS Plus.
  • Elke deelnemende vereniging van Atletiek Vlaanderen ontvangt een gratis toolbox om met het vlaggensysteem aan de slag te kunnen gaan.

MAAND VAN DE SPORTCLUB, ATLETIEKCLUBS LAAT JE ZIEN!

Van 1 tot en met 30 september is het “Maand van de Sportclub”. Tijdens deze maand zetten sportclubs hun deuren open om jong en oud te laten kennis maken met hun aanbod. Mis deze kans niet en doe mee door het organiseren van opendeur-trainingen, kennismakingstrainingen voor de hele familie, test-jezelf-acties, … en promoot tegelijk de Start to Run activiteiten van het najaar, het jeugd- en volwassenaanbod van de club.

Gratis promotiemateriaal kan aangevraagd worden via de gemeentelijke sportdienst of kan gedownload worden op de website van Sport Vlaanderen via deze link.

Organiseer je een leuke, originele actie? Laat het ons weten!
Wij promoten ze mee via de website van Atletiek Vlaanderen!

SUBSIDIES VOOR WERKINGEN GERICHT NAAR ATLETEN MET EEN HANDICAP

Subsidie Sport Vlaanderen voor opstartende G-sportclubwerking

Sport Vlaanderen wil met dit subsidiereglement opstartende G-sportclubs of reguliere clubs die willen starten met een G-werking financieel ondersteunen.

Een aanvraag indienen kan uiterlijk tot 30 september voor een subsidie voor het daaropvolgende kalenderjaar. Uitzonderlijk is de deadline voor het sportseizoen 2017-2018 verschoven naar 31 januari. De aanvrager dient voor het indienen van een subsidieaanvraag een intakegesprek te hebben met de G-sportconsulent van één van de Sport Vlaanderen promotiediensten. Een dossier wordt ontvankelijk verklaard wanneer het tijdig, conform de voorwaarden en met een begroting is ingediend. Een beoordelingscommissie zal de aanvragen beoordelen en beslissen welke projecten ondersteund worden.

Per subsidieaanvraag kan maximaal jaarlijks een bedrag van 1000 euro voor maximaal drie opeenvolgende jaren worden toegekend.
Een aanvraag indienen kan vanaf 1 augustus. Het subsidiereglement en leidraad vind je hier.

Subsidie Sport Vlaanderen voor duurzame G-sportclubwerking

Sport Vlaanderen wil met dit subsidiereglement G-sportclubs of reguliere clubs met een G-werking financieel ondersteunen voor hun duurzame G-sportclubwerking. Het is een kwaliteitsimpuls voor (G-)sportclubs die al geruime tijd investeren in een goed uitgebouwd, duurzaam en kwaliteitsvol G-sportaanbod.

Een aanvraag indienen kan uiterlijk tot 30 september voor een subsidie voor het daaropvolgende kalenderjaar (1 januari - 31 december). Een dossier wordt ontvankelijk verklaard wanneer het tijdig, conform de voorwaarden en met een begroting is ingediend. Sport Vlaanderen kan ook bijkomende gegevens op vragen. Indien deze niet worden bezorgd, kan het dossier alsnog onontvankelijk verklaard worden.

Een beoordelingscommissie zal de aanvragen beoordelen volgens een scoresysteem, gebaseerd op aantal actieve leden, het duurzaam G-sportaanbod, de kwalitatieve begeleiding, het vormingsbeleid, de mate waarin het aanbod aangepast is aan de noden van de doelgroep en  de integratie van G-sport in het bestuurlijk kader. Op basis van een rangorde zullen de beschikbare middelen verdeeld worden.

Per subsidieaanvraag kan maximaal jaarlijks een bedrag van 5000 euro worden toegekend.
Een aanvraag indienen kan vanaf 1 augustus. Het subsidiereglement en leidraad vind je hier.

Subsidie Sport Vlaanderen voor laagdrempelige G-sportevenementen

Sport Vlaanderen wil met dit subsidiereglement goed uitgewerkte laagdrempelige G-sportevenementen in de kijker plaatsen. Het G-sportevenement is een bovenlokale organisatie en heeft als doel zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan een één- of meerdaagse G-sportactiviteiten en hen aan te zetten tot regelmatige sportbeoefening. Wat komt niet in aanmerking? Een lessenreeks, sportkampen, stages, oefensessies, trainingen, vormingsactiviteiten, workshops, campagnes, projecten, vieringen, provinciale/regionale wedstrijden, interclubwedstrijden...

Afhankelijk van het ogenblik waarop het G-sportevenement plaatsvindt, zijn er twee indiendata:
- uiterlijk 15 maart voor G-sportevenementen tussen 1 juli en 31 december van het indienjaar
- uiterlijk 30 september voor G-sportevenementen tussen 1 januari en 30 juni van het daaropvolgende jaar

In dit kader zal Atletiek Vlaanderen een aanvraag indienen voor de ondersteuning van de organisatie van G-recrea en de organisatie van de G-finale.
Verenigingen die een G-recrea organiseren tussen 1/1/2018 en 31/12/2018 worden verzocht dit te melden bij Paula Vanhoovels, via mail.

Een dossier wordt ontvankelijk verklaard wanneer het tijdig, conform de voorwaarden en met een begroting is ingediend. Sport Vlaanderen kan ook bijkomende gegevens op vragen. Indien deze niet worden bezorgd, kan het dossier alsnog onontvankelijk verklaard worden.

Een beoordelingscommissie zal de aanvragen beoordelen volgens een scoresysteem, gebaseerd op de kwaliteit van het dossier, de kwaliteit van het evenement, het innovatief karakter, de financiële haalbaarheid, de communicatie en organisatie. Evenementen moeten minimaal 14 op 20 behalen om in aanmerking te komen voor subsidiëring. Op basis van een rangorde zullen de beschikbare middelen verdeeld worden. Nieuwe aanvragen genieten voorrang bij de beoordeling tegenover projecten die in het verleden al georganiseerd zijn.

Per subsidieaanvraag kan maximaal jaarlijks een bedrag van 5000 euro worden toegekend.
Een aanvraag indienen kan vanaf 1 augustus. Het subsidiereglement en leidraad vind je hier.

OPEN TRAINING G-ATLETIEK

Op zondag 3 september gaat in Gent het loopfestival door. Dit jaar wordt er, in samenwerking met Racing Club Gent, ook een activiteit gericht naar personen met een beperking voorzien.

Wat?                Initiatie G-atletiek van 16 tot 17 uur in een leuke, sportieve sfeer van het loopfestival Gent.
Waar?              Blaarmeersen Gent (evenementenweide)
Voor wie?        Voor sporters met een verstandelijke beperking en/of lichte fysieke beperking van alle leeftijden.
Inschrijven?    Vooraf via deze link of 09 266 80 00

Meer informatie op volgende website.

ONDERHOUD WEBSITE

Wegens aanpassingen aan onze website zal de website (geheel of gedeeltelijk) offline zijn op woensdag 16 augustus tussen 20u00-22u00.