10/08

Officiële berichten - 10/8/2018

logo val

ZOMERKALENDER 2018

Aanpassing:
OUTDOOR

  • 18456 (18/8/2018 - LYRA): toevoeging: 5.000m voor Jun/Sen vrouwen

BK MEERKAMPEN MASTERS – 18-19/08 HERVE

Ter verduidelijking: medailleverdeling volgens de sportreglementen: mannen: 2 categorieën -50/+50, vrouwen: 1 categorie.

START 2 RUN

Verenigingen die in het najaar een Start 2 run sessie organiseren worden gevraagd om deze info als event in Alabus te plaatsen. De handleiding voor het doorgeven van de nodige info kan worden geraadpleegd via openbare bijlagen op Alabus.
Alle sessies worden toegevoegd aan het kalenderoverzicht op onze website. Ook een blanco deelnemerslijst + het correcte Start 2 run logo zijn in de bijlagen te vinden.
Meer info te verkrijgen bij Liesl Van Barel.