20/04

Meld grensoverschrijdend gedrag

piste

Meld grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag komt in alle domeinen van de maatschappij in verschillende vormen voor, ook in de sport. Ben je slachtoffer of getuige van mentaal, fysiek, verbaal, seksueel of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag? Doe er iets mee!

In eerste instantie kan je terecht bij de vertrouwenspersoon in je club. Atletiek Vlaanderen telt inmiddels zo'n 130 vertrouwenspersonen, verspreid over de 90 atletiekverenigingen. De meesten hebben professionele ervaring of hebben een opleiding gevolgd van de federatie of van het centrum voor ethiek. Bij deze vertrouwenspersonen kan je terecht met een vermoeden of een melding van grensoverschrijdend gedrag. Ze zijn een luisterend oor en gaan discreet om met de informatie die je met hen deelt.

Indien ze zelf niet met de melding aan de slag kunnen, dan kunnen de club-aanspreekpersonen voor advies terecht bij één van de vertrouwenspersonen van de federatie: Liesl Van Barel (02/474 72 21) of Paula Vanhoovels (0477/24 90 38 - 02/474 72 22). We bekijken dan samen hoe we met de melding aan de slag kunnen gaan. Daartoe heeft de federatie een handelingsplan opgesteld met een federatieparket, een poule van advocaten, dat als onderzoeksorgaan fungeert en een tuchtorgaan dat sanctionerend kan optreden. Al deze organen werken onafhankelijk.

Als betrokkene of getuige kan je ook rechtstreeks contact opnemen met deze vertrouwenspersonen van de federatie. Elke melding wordt ernstig onderzocht en behandeld. Binnen de federatie zien we een toename van het aantal meldingen. "Inderdaad, naarmate de vertrouwenspersonen in de clubs meer bekend zijn stellen we vast dat grensoverschrijdend gedrag ook gemakkelijker gemeld wordt, wat zeker positief is. Waar we in de beginperiode van deze werking, in 2018, vooral meldingen kregen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zagen we tijdens het laatste jaar een toename van meldingen rond pestgedrag die tot bij de federatie kwamen. Pestgedrag komt bij jongeren zeker ook voor maar kan wellicht gemakkelijker door de club-vertrouwenspersoon opgevangen worden. Geschillen tussen volwassenen die onrespectvol met mekaar omgaan zijn moeilijker te behandelen", aldus Paula Vanhoovels.

Naast de rechtstreekse meldingen is er ook een mogelijkheid om via een online meldformulier een voorval aan te kaarten. 

Maar niet iedereen ziet het zitten om met problemen van grensoverschrijdend gedrag naar de club of de federatie te stappen. Sinds 2023 bestaat het "Vlaams meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag", een overheidsinstantie die onder meer bevoegd is om meldingen binnen de sport te behandelen. 

Voor meer informatie betreffende ethisch sporten : https://www.ethischsporten.be/ 

Geïnteresseerd in bijscholingen/infosessies over ethiek? Je kan ze hier terugvinden.

Accepteer de marketing-cookies om de inhoud weer te geven.

Verander uw toestemming

bron: vlaamse hockeyfederatie

vmgg-banner-1080x608-014
ices