19/12

Initiator Running

runninghds036

Opleiding loopbegeleiders

Running&Co organiseert samen met de Vlaamse Trainersschool twee Initiator Running-opleidingen in het voorjaar 2019. Deze gaan door te Kortrijk (Lange Munte) en te Betekom (atletiekpiste ROBA).

De opleidingen starten beiden op 12 januari 2019 en omvatten 43 lesuren + een stage als loopbegeleider.
De lessen gaan door op zaterdag en zijn gespreid over het hele voorjaar.

De opleiding beoogt de vorming van loopbegeleiders naar het begeleiden van enerzijds startende lopers en anderzijds gevorderde joggers. Tijdens de lessen krijgen de deelnemers meer inzcht in het veilig sporten (letselpreventie en letselverzorging), de manier van omgaan met groepsbegeleiding, een zicht op de fysiologische basisbegrippen en wordt veel tijd gespendeerd aan het leren toepassen van deze begrippen bij de opmaak van een trainingsplanning. Daarnaast komen ook alternatieve bewegingsvormen en looptechnische oefeningen aan bod.

Het lessenrooster en de link naar de inschrijvingsmodule kan je hier terugvinden.
Gezien we minstens 12 deelnemers nodig hebben om de opleiding te laten doorgaan is tijdig inschrijven (uiterlijk 5/1) belangrijk!

Meer info: Paula Vanhoovels - paula@atletiek.be - 02/474 72 22