30/09

In Memoriam Willy Nauwelaerts

willy-nauwelaerts

Willy Nauwelaerts.

Vorige dinsdag, 26 september, overleed in Haacht Willy Nauwelaerts. Willy was in het atletiekwereldje gekend als gewezen bestuurder van Atletiek Vlaanderen en had een grote passie voor het jurywezen.

Willy Nauwelaerts was beroepshalve leraar aan het Don Bosco College in Haacht, een onderwijsinstelling die veel inspanningen doet om de atletieksport te promoten. Willy was een actief jurylid bij HERA, een fusieclub van AC Wespelaar en PAK Tildonk. In die vereniging nam Willy ook een bestuursfunctie waar en was hij mee actief in de voorbereiding van de grote Brabantse fusie van HERA met Betekom en Diest tot het huidig ROBA.
De bestuurlijke kwaliteiten van Willy werden uiteraard ook opgemerkt buiten zijn regio en een verkiezing voor het provinciaal comité Vlaams-Brabant en later ook de Raad van Bestuur van Atletiek Vlaanderen, waren volgende logische stappen. In die functie ontpopte Willy Nauwelaerts zich als een vurig pleitbezorger voor het jurykorps. Vooral het opstellen, aanpassen en vertalen van de reglementen op alle niveau’s, werd de dada van Willy. Hij schreef oneindig veel teksten met toelichtingen allerhande bij sommige atletiekreglementen. Willy was een tijdlang ook de regionale jury-aanduider voor Vlaams-Brabant en kreeg als internationaal jurylid soms ook buitenlandse opdrachten voorgeschoteld.
Enkele jaren geleden stelde Willy Nauwelaerts zich niet meer ter beschikking voor een volgend bestuursmandaat en gleed hij zachtjesaan uit het actieve atletiekwereldje. Willy Nauwelaerts werd geboren in Muizen op 6 februari 1945 en werd dus 72 jaar. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden in intieme kring.

U kan hier condoleren.