06/10

In Memoriam Steve Wante

steve

Steve Wante in 2012 tijdens een reunie van oude glorieën die de Olympisch geselecteerden voor Londen een hart onder de riem kwamen steken. Het zou een van de laatste publieke optredens van Steve Wante worden.

Donderdag 4 oktober overleed Steve Wante. De Waaslandse gewezen KBAB-voorzitter werd 92 jaar.

Etienne 'Steve' Wante werd in Sint-Niklaas geboren op 18 maart 1926 en doorzwom al heel wat atletiekwatertjes alvorens hij op 1 april 1978 de nieuwe voorzitter van de Belgische Atletiekbond werd.  Dat was geen toevallige datum, want toen de Algemene Vergadering van de KBAB dat jaar besliste om de federatie op te splitsen in een Vlaamse en een Waalse vleugel, trok de toenmalige voorzitter Fernand Mingels zich onmiddellijk terug.  Steve Wante werd daarop verkozen tot nieuwe voorzitter in een totaal nieuwe structuur, waarbij de VAL (Gentenaar Dr. Raymond Dubois) en LBFA (Brusselaar William Kevers)  de eerste voorzitters werden van de twee deelfederaties die voortaan het reilen en zeilen van de atletiekfederatie samen zouden moeten bepalen. Het was de moeilijke taak van de eerste nationale voorzitter van de gesplitste KBAB om tussen de beide gemeenschappen ook nog het nationale element niet uit het oog te laten verliezen en om die gemeenschappen af en toe toch op eenzelfde lijn te krijgen. Dat gebeurde bovendien zonder dat voorzitter Steve Wante beschikte over stemrecht in het overkoepelend Uitvoerend Comité van de KBAB. Een allesbehalve benijdenswaardige opdracht.
Steve Wante hield dat voorzitterschap vol tot 1986, maar had intussen ook zijn weg gevonden in de technische commissie van de IAAF. Buiten het atletiekleven was Stekenenaar Steve Wante ook heel gewaardeerd als kenner van jazzmuziek. 

De asverstrooiing zal in intieme kring plaatsvinden. Er is een mogelijkheid tot condoleren via zoon Patrick Wante: p.wante@skynet.be