06/03

Heeft het coronavirus gevolgen voor de atletiek in België?

logo val
Nu het coronavirus ook in België is geconstateerd, krijgen wij veelvuldig de vraag of dit gevolgen heeft voor wedstrijden en evenementen. Op dit moment is er geen reden om wedstrijden of evenementen af te gelasten.

Het BK Masters, de scholiereninterland en de Jeugddag gaan vooralsnog gewoon door. Wij houden de situatie vanzelfsprekend in de gaten en laten ons adviseren door de FOD Volksgezondheid. Mocht de situatie wijzigen dan communiceren we hierover op onze website.

Basishygiëne
We raden alle betrokkenen bij atletiekwedstrijden, -trainingen en –evenementen aan extra te letten op de basishygiëne. De FOD Volksgezondheid heeft het volgende advies uitgebracht.
Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Was uw handen regelmatig

  • Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen

  • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)

Voor meer advies en informatie kan je terecht op hun website.