04/05

Goed in je vel, goed in je hoofd

affichesymposium-tekengebied-1-04

Goed in je vel, goed in je hoofd

Mentaal welzijn in de sport wint meer en meer aan belang. Door de coronacrisis, door getuigenissen van topsporters of sporters met vluchtelingenachtergrond wordt het thema steeds actueler.  Hoe kan je als coach aandacht besteden aan het mentaal welzijn van je sporters? Hoe zet je als club, federatie of sportdienst het belang van mentaal welzijn voorop?

Tijdens deze namiddagsessie stellen we de tools voor die uitgewerkt werden in het kader van het Europees project “SPIRIT”. De tools bestaan enerzijds uit een wetenschappelijk kader en anderzijds uit een e-learning module voor begeleiders.

Daarnaast stellen we enkele initiatieven voor van de Vlaamse Atletiekliga die zowel door verenigingen als door sportdiensten of instellingen kunnen gebruikt worden.

Tenslotte gaan we in gesprek met een aantal ervaringsdeskundigen (sportpsycholoog, topsportverantwoordelijke, running expert en vluchteling). We bekijken samen hoe we het mentaal welzijn in de sport kunnen bewaken én de sport als middel voor mentaal welzijn kunnen gebruiken bij het streven naar inclusie.

Programma:
12u00-13u00      broodjesmaaltijd & netwerkmoment
13u00-13u45      resultaten uit het SPIRIT-project
14u00-14u45      initiatieven vanuit de Vlaamse Atletiekliga
15u00-16u00      panelgespek met ervaringsdeskundigen
16u00-16u30      afronding & netwerkmoment

Meer info en inschrijving

Dit event kadert in SPIRIT, een Erasmus+ project van ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation). 
De Vlaamse Atletiekliga, Minor Ndako en Sport Vlaanderen zijn partners in dit project.