03/10

Geef tieners een stem en verlaag de uitval

jpeg-club-absolut-2
Een analyse van de drop-outcijfers bij de sportfederaties toont aan dat een groot deel van de tieners uitvalt tussen de leeftijd van 13 tot 19 jaar. Daarnaast neemt drop-out ook toe met de leeftijd. Wie tieners verliest binnen haar sportclub, verliest ook haar toekomstige trainers, bestuurders of vrijwilligers die de club draaiende houden en mee helpen groeien.

Met het project ‘Geef tieners een stem’ wil Sport Vlaanderen ervoor zorgen dat er met tieners gesproken wordt in plaats van over tieners. Op die manier kunnen tieners aangeven wat er goed of net niet goed loopt tijdens een training of in de clubwerking.

Want alleen als je weet wat er leeft bij de tieners in jouw club of trainingsgroep, kan je er als tienerbegeleider op inspelen en de tieners aan je club binden.

Je wil de tieners binnen jouw trainingsgroep of sportclub meer betrekken maar je weet niet hoe?

Samen met praktijkexperts, sportfederaties en sportclubs heeft Sport Vlaanderen tools ontwikkeld waarmee je als trainer, jeugdsportbegeleider, aanspreekpersoon integriteit (api) of federatiemedewerker met je tieners in gesprek leert gaan.

Download de gratis tools en ga er binnen jouw trainingsgroep mee aan de slag:

  • Kaartspel (KYI)
  • Storytelling
  • Tienertalk-methodieken
  • Inspiratielijst tieneracties

Ontdek ook de bijscholingen waarin je aan de slag gaat met één of meerdere tools om tieners meer stem de geven in jouw sportclub.

  • Zaterdag 15 oktober tijdens de Opleidingsdag atletiek: KYI-kaartspel (Keep Youngsters Involved)
  • Of een van de aangeboden bijscholingen van Sport Vlaanderen zelf (online of fysiek)