06/05

Fondsen Corona-proof

corona-fondsen

Fondsen Corona-proof

Jaarlijks verdeelt Atletiek Vlaanderen met de steun van Sport Vlaanderen ruim 100.000 euro tussen de verenigingen die inzetten op een kwalitatief aanbod in de jeugdwerking en/of de recreatieve werking. De reglementen die hiervoor gelden werden aangepast aan de Covid-19 omstandigheden zodat verenigingen toch maximaal gebruik kunnen maken van deze middelen.

Omdat verschillende activiteiten in deze Corona-periode niet kunnen doorgaan werd, na overleg met Sport Vlaanderen, zowel het reglement van het Jeugdsportfonds 2020 als dat het Recreatiesportfonds 2020 aangepast.

Zo kunnen wél nog punten toegekend worden voor activiteiten die reeds voorzien waren/zijn maar wegens Covid-19 niet konden/kunnen doorgaan en anderzijds worden initiatieven beloond die leden tijdens de thuisperiode aanzetten tot bewegen.

Bij de aanvaarde kosten worden in beide projecten ook communicatiekosten voorzien, waarmee ingespeeld wordt op het groeiend aandeel van online initiatieven.

De aangepaste reglementen kan je hier terugvinden.

De indiendata blijven ongewijzigd.

Voor verdere info betreffende fondsen:
Jeugdsportfonds: Liesl Van Barel - liesl@atletiek.be - 02/474 72 21
Recreatiesportfonds: Paula Vanhoovels - paula@atletiek.be - 02/474 72 22