26/02

Jong organisatietalent gezocht

val-boostjeclub-facebook-v3-
Atletiek Vlaanderen gaat op zoek naar gedreven jongeren die voor hun club een project uitwerken waarmee ze de vereniging vooral lokaal in de kijker zetten en/of de clubactiviteit opnieuw een boost geven na de coronaperiode.

Het doel van het project Boost je Club is om enerzijds nieuwe leden te recruteren en anderzijds bestaande leden opnieuw te binden. Zo willen we de clubwerking terug op de rails krijgen.

Wat houdt het project in?

Eén of maximaal twee jongeren werken een project uit dat beknopt wordt toegelicht aan de jury. Het projectvoorstel omvat:

 • Een duidelijk omschreven doel
  Bv. jongeren in scholen stimuleren om atletiek te beoefenen
 • De doelgroep die je wil bereiken Bv. nieuwkomers, senioren, jonge ouders, …
 • Een omschrijving van de activiteit
  Organisatievorm

In een tweede fase zal verdere informatie gevraagd worden:

 • Een projectplan met timing
  Met de stappen die moeten genomen worden, de organisatie, …
 • Eventuele noden aan ondersteuning of naar specifieke kennis
  Bv. opmaken van een budgetplan, communicatietools, …
 • Een budgettering
  Raming van kosten en inkomsten

Hiervoor wordt begeleiding voorzien.

Het project zal vooral beoordeeld worden op haalbaarheid en innovatie. Na goedkeuring van het project ondertekent de initiatiefnemer een overeenkomst met de club en de federatie. De club verklaart daarbij dat ze het initiatief mee zal steunen, de federatie zorgt voor opvolging van het project én voorziet een maximale financiële ondersteuning van 500 euro voor projectkosten (op basis van het budgetvoorstel).

De jury zal aan het eind van het jaar één winnaar uitroepen die een prijs ontvangt met een minimale waarde van 1000 euro.

Wie kan deelnemen?

Jongeren geboren tussen 01/01/1996 en 31/12/2005.

Timing voor indienen en opvolging

De projectaanvraag wordt uiterlijk 15 april 2021 ingediend via deze link. De intentieverklaring, om na goedkeuring van het project de activiteit effectief uit te voeren, moet mee ondertekend worden door de club. Dit document kan je hier downloaden en via mail versturen naar Nick@atletiek.be

Na 20 april worden de weerhouden initiatieven bekend gemaakt en start de ondersteuning vanuit de federatie. Deze ondersteuning omvat het verder uitwerken van het project- en budgetplan, het samen brainstormen over valkuilen en opportuniteiten, eventuele professionele hulp in specifieke materie. We voorzien hiervoor ong. 3 sessies tussen mei en september. Data worden in overleg met de initiatiefnemers bepaald. Ten behoeve van de studenten zullen geen bijeenkomsten gepland worden in de examenperiode.

Het initiatief wordt georganiseerd tussen 1 september en 31 oktober. Op die manier willen we de clubs de boost geven die ze nodig hebben om vanaf 1 november opnieuw op volle krachten het nieuwe seizoen te kunnen starten.