06/03

Boost je club!

blauw-website

Boost je club!

Atletiek Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar gedreven jongeren die voor hun club een project uitwerken waarmee ze de clubwerking versterken. Dit kan zowel op bestuurlijk, promotioneel of sportief vlak maar kan ook gericht zijn naar ondersteunende activiteiten zoals interne of externe communicatie, ethische aspecten, doelgroepwerking, ...

Wat houdt het project in?

Eén of maximaal twee jongeren werken een project uit dat beknopt wordt toegelicht aan de jury.

Het projectvoorstel omvat:

  • Een duidelijk omschreven doel
  • De doelgroep die je wil bereiken
  • Een omschrijving van de activiteit

In een tweede fase zal een projectplan met timing én een budgettering van de organisatie  gevraagd worden.
Hiervoor wordt begeleiding voorzien.

Het project zal vooral beoordeeld worden op haalbaarheid, meerwaarde en innovatie.

Na goedkeuring van het project ondertekent de initiatiefnemer een overeenkomst met de club en de federatie. De club verklaart daarbij dat ze het initiatief mee zal steunen, de federatie zorgt voor opvolging van het project én voorziet een  financiële ondersteuning van 500 euro voor projectkosten (op basis van het budgetvoorstel).

De jury zal aan het eind van het jaar één winnaar uitroepen die een prijs ontvangt met een minimale waarde van 1000 euro.

Bram Eeckhout en Elodie Francart wonnen in 2021 de Boost je Club! – actie met ‘De schat van Ambiorix’, een origineel spel in het thema van de Eburonen en de Romeinen, een familiedag voor jong en oud georganiseerd door ADD Tongeren. In de voormiddag organiseerden ze de Eburoonse spelen, in de namiddag was er de RunBikeRun en wandelzoektocht  en ze sloten hun familiedag af met een gezellige BBQ.

Wie kan deelnemen?

Jongeren tussen 16 en 25 jaar.
Je werkt alleen of als duo en neemt de leiding over het project (eventueel in samenwerking met een "buddy" uit de club)

Timing voor indienen en opvolging

De projectaanvraag wordt uiterlijk 31 maart 2022 ingediend via deze link.
Dit document wordt verstuurd naar Paula@atletiek.be .

Na 20 april worden de weerhouden initiatieven bekend gemaakt en start de ondersteuning vanuit de federatie. Deze ondersteuning omvat het verder uitwerken van het project- en budgetplan, het samen brainstormen over valkuilen en opportuniteiten, eventuele professionele hulp in specifieke materie. We voorzien hiervoor ong. 3 sessies tussen mei en september. Data worden in overleg met de initiatiefnemers bepaald. Ten behoeve van de studenten zullen geen bijeenkomsten gepland worden in de examenperiode.

Het initiatief wordt georganiseerd of is klaar voor gebruik tussen 1 september en 31 oktober 2022.