14/11

Bij ACW gaan competitie en recreatie hand in hand

str-acw

Een groep recreanten van ACW.

Atletiekclubs die inzetten op een recreatief aanbod binnen de club kunnen via het recreatiesportfonds een mooie subsidie krijgen. Dit jaar verdeelt Atletiek Vlaanderen 20.000 euro onder een 40-tal verenigingen. Eén van de clubs die opmerkelijk goed scoort is AC Waasland. De Oost-Vlaamse club haalt een mooi rendement van 7,94 euro subsidie per aangesloten recreant. Hoe krijgen zij dit voor elkaar?

AC Waasland is een club met een goed uitgebouwde recreantenafdeling. Roland Van Daele is als recreatieverantwoordelijke de ideale persoon om daar een woordje uitleg bij te geven.
"Wij hebben zes bestaande groepen recreanten", steekt Roland Van Daele van wal.  "De begeleiders van die groepen hebben allemaal de opleiding initiator running gevolgd. Natuurlijk lopen onze groepen niet alleen op de piste, maar ook op de weg. Het vraagt wel enige organisatie om dat te coördineren." 

Recreatiesportfonds

Maar clubs die inzetten op een recreatief aanbod worden beloond. Dankzij het recreatiesportfonds ontvangt ACW een mooie bonus. "We staan toch altijd in de top vijf van het recreatiefonds", weet Roland.  "Hoe dat komt? We volgen heel goed de initiatieven die genomen worden in het kader van opleidingen en bijscholingen en dat wordt in rekening genomen. ACW stelt zich daarenboven vaak kandidaat om cursussen of bijscholingen te organiseren."
"Onze joggers schrijven zich ook bij de club in als recreant waardoor we veel aangesloten recreatieve leden hebben. Voor hen is naast het kwalitatieve aanbod ook het sociaal karakter van de club heel belangrijk. We zorgen voor een goed groepsgevoel, voor ambiance. Daarvoor komen die joggers uiteindelijk naar een vereniging." 
Ik ben ook actief in de commissie recreatie van Atletiek Vlaanderen. Er is de laatste jaren veel veranderd op het vlak van recreatie en het blijft wel bewegen want ook in het recreatieve luik zien we een evolutie van de weg naar de natuur en veel loopvarianten die meer aandacht krijgen.
Doordat ik in de commissie zetel, zit ik op de eerste rij om van alles op de hoogte te blijven. Ik probeer in de club dan ook het voortouw te nemen. Het is iets waar ik veel tijd in steek maar het loont en het wordt gewaardeerd."  Meer info over het recreatiesportfonds 2023 lees je hier

"Wij horen erbij. We tellen mee."

"Tussen de 90 en de 120 recreanten komen wekelijks naar de training", vertelt Roland.  "Het is ook wat afhankelijk van het weer. Bij slechter weer zien we soms dat er minder recreanten opdagen. AC Waasland is een grote atletiekclub met veel jeugdleden, competitiesporters, gedreven masters, ... maar de recreanten vormen toch een belangrijk aandeel binnen de club. Op het totale clubaantal bedraagt het aantal recreanten zo'n dertig procent."
Het is duidelijk dat bij AC Waasland de recreanten een volwaardig onderdeel van de club uitmaken. Het recreanten- en het competitieluik zijn geen aparte 'eilandjes'. "Ik hou me bezig met recreatie, maar ik zit ook in het hoofdbestuur van ACW. Die vertegenwoordiging is wel belangrijk. Als er iemand van de recreanten mee in het bestuur zit, tellen de recreanten meer mee. Vaak zie ik dat de joggers in de clubs slechts als een 'aanhangsel' beschouwd worden. Bij ons is dat absoluut niet zo", beklemtoont hij.  "Wij tellen mee."
"De recreantengroep neemt ook initiatieven voor nevenactiviteiten. Zoals bijvoorbeeld eens een ontbijt of een dartswedstrijdje. Er wordt ook veel vrijwilligerswerk verricht door de recreanten. Als onze club een wedstrijd inricht staat er altijd een groepje paraat om te helpen met praktische zaken zoals het klaar maken van het terrein of hulp in de kantine. We krijgen veel respect en waardering voor wat we doen. Dat is belangrijk, want anders blijft het niet duren. Er is bovendien een goede verstandhouding met de trainers die op de piste actief zijn. Zo kunnen wij op bepaalde dagen de twee buitenbanen reserveren voor de joggers. De competitietrainers doen daar niet moeilijk over. Er zijn daar goede afspraken over gemaakt. Een groot pluspunt is ook nog de communicatie en berichtgeving die wij toch promoten tussen recreanten, bestuur sporters en ouders."