14/11

20.000 steun voor recreatieve werkingen

r-c-logo-pos-rgb

20.000 voor recreatieve werkingen

Atletiek Vlaanderen verdeelt ook dit jaar 20.000 euro over de verenigingen die inzetten op Running.

Met het Recreatiesportfonds wil Atletiek Vlaanderen de verenigingen ondersteunen die inzetten op een recreatief aanbod, meer specifiek op de uitbouw van loopgroepen in de club.
Voorwaarde om deel te nemen is dat de club beschikt over minstens 10% recreanten die ouder zijn dan 18 jaar (ten opzichte van het totale ledenbestand van de club). Van de 56 verenigingen die voldoen aan deze voorwaarde namen 42 clubs deel aan het Recreatiesportfonds door een lijst door te sturen van de actieve loopbegeleiders.
34 clubs tellen minder dan 10% recreanten.

Het Recreatiesportfonds bestaat uit twee delen: enerzijds wordt de club beloond per aangesloten recreant 18j+ (kwantitatieve luik), anderzijds wordt gekeken naar de kwaliteit van de recreatieve werking in de club. Hiervoor komen het aantal loopbegeleiders in aanmerking die beschikken over een opleidingsdiploma in running én worden clubs beloond die inzetten op bijscholing van hun trainers en begeleiders. Daarnaast krijgt de club meer punten indien ze voor haar eigen recreanten infosessies organiseert die al dan niet open staan voor andere verenigingen, indien ze een opleiding aanvraagt voor Co-Runner of Initiator Running en daar haar medewerking aan verleent én indien ze VAL-leden een korting geeft bij de organisatie van wegwedstrijden. Ook de organisatie van elke Start2Run activiteit levert punten op in dit luik.

Gemiddeld wordt over de deelnemende verenigingen dit jaar € 6 verdeeld per aangesloten recreant, met een recordbedrag van € 14 voor één vereniging. Hun ledenaansluiting bij de federatie winnen ze dus volledig terug via dit fonds, in hoofdzaak door de organisatie van veel Start2Run activiteiten en een goede recrutering van recreanten via dit aanbod.

Tenslotte wordt ook een kwaliteitslabel gekoppeld aan de scores: de verenigingen die tot de 10 best scorenden behoren in het kwalitatieve luik krijgen een gouden label, de verenigingen die tussen de 10de en 20ste plaats scoren een zilveren label, de verenigingen die tussen de 20ste en 30ste plaats scoren een bronzen label.

Overzicht van de resultaten van het Recreatiesportfonds 2022

Overzicht van de Kwaliteitslabels Recreatie 2022