Bepalingen voor rilatinegebruik

rilatine

Rilatine en Concerta zijn geneesmiddelen die een stof bevatten (methylfenidaat) die verboden is bij controles binnen wedstrijdverband. Bij controles buiten wedstrijdverband is het gebruik van methylfenidaat toegelaten. Bespreek met je behandelende arts wanneer je het gebruik van methylfenidaat moet onderbreken als je aan een wedstrijd wil deelnemen.

Als je de medicatie moet nemen om medische redenen zijn er 2 mogelijkheden:

  1. De persoon is minderjarig:
    Minderjarige sporters(die geen elitesporter zijn) moeten in Vlaanderen sinds 1 augustus 2008 geen aanvraag“toestemming wegens therapeutische noodzaak” meer aanvragen, maar het volstaat om bij een dopingcontrole het medisch attest van de behandelende arts te tonen aan de controlearts. Belangrijk hierbij is dat de sporter alle recent genomen geneesmiddelen tijdens de controle aan de controlearts meldt.
  2. De persoon is meerderjarig: 
    Zodra de sporter 18 jaar is, volstaat het medisch attest niet langer en heeft de niet-elitesporter de keuze: ofwel vraagt hij/zij een toestemming wegens therapeutische noodzaak aan zodra hem/haar een verboden stof wordt voorgeschreven (best steeds vragen aan uw arts of het voorgeschreven geneesmiddel een verboden stof bevat), ofwel vraagt hij/zij een toestemming aan nadat hij/zij een dopingcontrole heeft ondergaan (enkel voor verboden stoffen). In het eerste geval heeft de sporter zekerheid zodra hij/zij de beslissing ontvangen hebt, in het tweede geval betekent een weigering tot gebruik van de verboden stof een positieve dopingcontrole.

Je vult het aanvraagformulier samen met je arts in, je mailt het naar ttn@nado.vlaanderen of je stuurt het op naar:

NADO Vlaanderen 
TTN-commissie
Arenbergstraat 5 
1000 BRUSSEL

Via “Wat bij ADHD?” vindt u de documenten die de TTN-commissie artsen verwacht om uw aanvraag volledig te maken.

Als de sporter de toestemming krijgt (voor het gebruik van methylfenidaat) zal hij/zij dit steeds aan de controlearts moeten melden. Zo worden positieve dopingcontroles vermeden.

 

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa