Start 2 Coach organiseren

Organisatie Start 2 Coach ATLETIEK

In het kader van de kwaliteitsbegeleiding van de jeugdwerking in de sportverenigingen heeft de Vlaamse Trainersschool in samenwerking met Atletiek Vlaanderen uitgewerkt met als doel de niet-gediplomeerde jeugdbegeleider minimaal op te leiden en de kwaliteit van de begeleiding te verhogen.

Na de opleiding kan de begeleider op basis van ter beschikking gestelde spelfiches een trainingssessie voor Kangoeroes voorbereiden en begeleiden. Dit gebeurt steeds onder supervisie van een hoger gediplomeerde (jeugdcoördinator).
De inhoud van de opleiding is gericht op het aanleren van de belangrijkste didactische principes en veilig sporten. Hiermee geven we aan de beginnende trainer de basis mee van verantwoord training geven. 
De opleiding duurt 15u en is zeer praktijkgericht. Ze kan gegeven worden in halve of hele dagen. Apart wordt ook een examenmoment georganiseerd waarna de deelnemers een deelnameattest ontvangen indien zij succesvol slagen. Deze Start 2 Coach module geeft de beginnende trainer overigens ook de volledige vrijstelling voor module 1 van de Initiatior Atletiek. Door een extra 5 à 6-tal dagen te volgen kan je dan ook het diploma Initiator Atletiek behalen. Bekijk hiervoor zeker goed de opleidingskalender. 

Wie kan de opleiding organiseren?
Een vereniging kan ism de federatie de opleiding organiseren. De administratieve afhandeling (inschrijven cursisten, ontvangen inschrijvingsgelden, verloning docenten,… ) gebeurt bij Sport Vlaanderen.
De federatie waakt over de spreiding van de opleidingen zodat een minimaal deelnemersaantal (12 personen) kan gegarandeerd worden..

Hoeveel kost de opleiding?
De kostprijs van de opleiding bedraagt 50 euro.
Cursusteksten worden digitaal bezorgd aan de cursist.

Wat verwachten we van de plaatselijke atletiekvereniging?

 • Voldoende eigen kandidaten hebben
 • Het ter beschikking stellen van jeugdmateriaal
 • Het gratis ter beschikking stellen van de accommodatie: terrein (grasveld, atletiekpiste, …), leslokaal (kantine, lokaaltje, …)
 • Het aanduiden van een cursusverantwoordelijke die instaat voor:
   - beschikbaarheid van materiaal en accommodatie
   - informeren van de cursisten
   - ontvangst van de deelnemers
  Deze taak kan in overleg ook door de docent uitgevoerd worden.  

Wat kan de atletiekvereniging verwachten van de federatie?

 • Aanvragen van de cursus bij Sport Vlaanderen
 • Reclame naar omliggende clubs
 • Aanduiden van de docent

 Wat kan de atletiekvereniging verwachten van Sport Vlaanderen?

 • Het beheren van de inschrijvingen.
 • Het bezorgen van de cursusteksten (digitaal).
 • Het verlonen van de docent.
 • Het ontvangen van de cursusgelden.

Hoe inschrijven als cursist?
Rechtstreeks bij Sport Vlaanderen (zoek de cursus en maak een account aan in 'mijn VTS'). Dit is vanaf nu de enige mogelijkheid om aan te melden voor de cursus. Inschrijven kan zodra alle gegevens van een cursus doorgegeven zijn.

Hoe en wanneer een opleiding aanvragen?
Verenigingen die een opleiding Start 2 Coach wensen te organiseren melden zich bij Atletiek Vlaanderen, tav. Sietske
De aanvraag dient voor september te gebeuren indien de cursus in het volgend voorjaar wil plaatsvinden OF voor februari indien de cursus in het volgend najaar wil plaatsvinden. 
Bij de aanvraag voor de organisatie dient de periode vermeld te worden waarin de organisatie zal doorgaan. Bij voorkeur worden onmiddellijk ook de cursusverantwoordelijke en de exacte locatie van de opleiding doorgegeven. Deze informatie wordt vermeld op de website van Atletiek Vlaanderen in de Opleidingskalender Kids&Co en op de website van Sport Vlaanderen

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa