Proefproject coachzones

Proefproject coachzones wedstrijden Pupillen-Miniemen

In het kader van de hervormingen bij jeugdwedstrijden werden reeds enkele initiatieven genomen met als doelstelling om de wedstrijden aantrekkelijker te maken voor alle actoren.

Zo werd in het najaar van 2023 besloten om komende zomerseizoen 2024 een proefproject rond coachzones bij jeugdwedstrijden te lanceren. 

De coachzone biedt een waardevolle gelegenheid voor trainers om hun atleten te begeleiden en te ondersteunen tijdens de wedstrijd. Ze kunnen op deze manier aanwijzingen geven, atleten aanmoedigen en waardevolle feedback geven om hun prestaties te verbeteren. Dit draagt bij aan een positieve en ondersteunende wedstrijdomgeving die de ontwikkeling van jonge atleten bevordert.

Op welke wedstrijden worden coachzones voorzien?

Een club die coachzones wil voorzien op zijn wedstrijd zal hier vooraf toelating voor moeten aanvragen bij de jeugdverantwoordelijke van de federatie.

Na akkoord zal de organiserende club via atletiek.nu bekend maken dat ze deelnemen aan het proefproject en de coachzones worden opgesteld.

Clubs waarvan atleten deelnemen aan de jeugdwedstrijd kunnen per georganiseerd kampnummer een badge ophalen waarmee toegang kan worden verkregen tot de coachzone.

Tijdens wedstrijden waar de coachzones niet werden aangevraagd of geen goedkeurding werd verkregen zullen geen trainers worden toegelaten op het terrein tijdens de wedstrijden. 

Afspraken voor trainers

 • Alleen trainers met een badge zijn toegelaten in de coachzone.
  • Per club kan slechts 1 trainer tegelijk in de coachzone van een discipline plaats nemen: het niet naleven van deze afspraak zal leiden tot uitsluiting van de coachzone voor de volledige club.
  • De trainer mag enkel plaats nemen in de coachzone, niet op andere plaatsen op het middenterrein.
  • De trainer in de coachzone zorgt voor ondersteuning van ALLE atleten van zijn/haar club, privé coaching is dus niet de bedoeling.
  • Trainers in de zone blijven in principe gedurende de volledige wedstrijd aanwezig. Een trainer die de zone verlaat kan tijdens de wedstrijd niet terug komen. Dit om te vermijden dat er een voortdurend over en weer geloop is van trainers. Trainers die op meerdere plaatsen willen gaan kijken naar atleten moeten achter de omheining buiten de piste blijven.
 • Trainers dienen respectvol om te gaan met andere deelnemers en juryleden tijdens de wedstrijd. Ze mogen op geen enkel moment in interactie gaan met de juryleden.
 • Trainers dienen na het verstrekken van hun advies de atleet meteen terug te sturen naar de atletenzone. Atleten mogen niet blijven rondhangen aan de trainerszone, de wedstrijd kan hierdoor te hard gestoord worden.

Door deze voorwaarden te respecteren, kunnen we samen een stimulerende en ondersteunende omgeving creëren voor de jeugdatleten om hun potentieel te bereiken en te genieten van de sport.

Indien we vaststellen dat er te veel inbreuken zijn tegen de richtlijnen en afspraken dan kan het proefproject voortijdig kunnen worden stopgezet. We rekenen er dan ook op dat alle actoren de nodige inspanningen leveren om dit proefproject te doen slagen.

Wie vragen heeft kan contact opnemen met de verantwoordelijke jeugd Liesl

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa