Ontwikkelingslijnen

Waarom Ontwikkelingslijnen?

Ontwikkelingslijnen geven een leidraad over hoe de ontwikkeling op technisch vlak er dient uit te zien voor de verschillende disciplines bij de jeugd. Bij Kangoeroes en Benjamins beperkt de ontwikkelingslijn zich tot technische aspecten die vervat zitten in de wedstrijdvormen. 

De ontwikkelingslijnen voor Pupillen en Miniemen bevatten eveneens geen basismotorische eigenschappen, maar wel technische elementen. Deze ontwikkelingslijnen bieden een houvast voor elke (jeugd)trainer om de opbouw van de basistechnieken stapsgewijs aan te leren rekening houdend met het individu en zijn of haar mogelijkheden zonder hierbij te snel te willen overschakelen naar een eindvorm zoals bij volwassenen. Als jeugdtrainer moet je weten waar je naartoe dient te werken met een jeugdatleet. Als de ontwikkelingslijnen goed gevolgd worden, zouden de jeugdatleten – eenmaal ze doorgroeien naar de cadettencategorie – beschikken over de basistechnieken waaraan verder gewerkt kan worden in hun verdere atletiekcarrière. Naast de spelvormen, die een plaats hebben binnen de trainingen, worden ook hier en daar oefenvormen toegevoegd in de training bij het aanleren van cruciale atletiekvaardigheden.

Hoe ga je met de ontwikkelingslijnen aan de slag?

Kangoeroes en Benjamins:

Het is als jeugdtrainer niet de bedoeling om erg technisch met deze doelgroep te werken en alleen maar bezig te zijn met deze uitvoeringen. Zoals ook onder de jeugdvisie vermeld staat, zijn spelvormen met een Funfactor hier het uitgangspunt. De gevolgde ontwikkelingslijn kan dan ook via een speelse manier aan bod komen via de training. 

Bekijk hier de ontwikkelingslijnen voor Kangoeroes en Benjamins. 

Pupillen en Miniemen: 

In het schematisch overzicht verder op deze pagina vind je verschillende kolommen terug. Bij elke beginnende atleet, ongeacht zijn leeftijd, start je steeds in de eerste kolom (= eerste leerfase / eerste Award). Elk individueel veld binnen een kolom geeft een specifieke doelstelling weer. Als trainer reik je specifieke oefenstof aan om één of meerdere doelstellingen van die kolom te bereiken bij één atleet of binnen een groep van atleten. Wanneer alle doelstellingen binnen de eerste leerfase meermaals behaald worden en de doelstelling binnen een beweging consistent wordt uitgevoerd behaalt de atleet een Award. Nadien, kan je als trainer doorgaan naar de tweede kolom (= tweede leerfase). Nieuwe doelstellingen/uitdagingen krijgt de atleet voorgeschoteld. Opnieuw ga je als trainer met oefenstof aan de slag om de doelstellingen vanuit de tweede leerfase te realiseren. Belangrijk hierbij is dat de doelstellingen vanuit de eerste leerfase daarbij niet verloren mogen gaan. Aan de hand van herhalingsoefeningen of het leggen van verschillende accenten binnen nieuwe of oude oefenstof ga je aan de slag om naast de doelstellingen van de eerste leerfase ook de doelstellingen van de tweede leerfase te automatiseren. Kunnen deze doelstellingen opnieuw consistent uitgevoerd worden, dan verdient de atleet de tweede Award. Vervolgens ga je als trainer door naar de volgende leerfase etc.

In een clubsetting is het helaas niet altijd mogelijk om individueel gericht te gaan werken. Als oplossing zou je ervoor kunnen opteren om de leerfasen te koppelen aan een leeftijdsniveau.

Bijvoorbeeld: 

  • Award 1 = 1ste jaar Pupil
  • Award 2 = 2de jaar Pupil
  • Award 3 = 1ste jaar Miniem
  • Award 4 = 2de jaar Miniem

Binnen de kolommen ga je ook verschillende kleuren aantreffen. Deze kleuren geven weer op welk deel van de discipline de doelstelling betrekking heeft. Bv. een paarse kleur binnen het kogelstoten geeft aan dat de doelstelling vooral betrekking heeft tot de powerpositie. 

Bekijk hier de ontwikkelingslijnen voor Pupillen en Miniemen. 
Noot: de ontwikkelingslijn 'uithouding' is nog niet ontwikkeld.

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa