18/07/2024

2024 EK U18 Banska Bystrica

ek-u18

De Europese kampioenschappen U18 vinden plaats van 18-21 july in het Slovaakse Banska Bystrica 

 

Ga naar de EA-site van het EK U18 

Selectiecriteria

Bekijk hier de selectiecriteria in pdf

 

SELECTIECRITERIA EN KWALIFICATIEPERIODE:

Atleten kunnen zich kwalificeren door onderstaande minima van Belgian Athletics te realiseren tijdens de kwalificatieperiode van 01/04/2024 tem. 07/07/2024 in een wedstrijd die meetelt voor de World Rankings Competition van World Athletics (World Rankings Competition). 

 • De vastgelegde Belgian Athletics-minima zijn gebaseerd op het gemiddelde van de bruto jaarranglijsten van European Athletics van 2022 en 2023.

  MANNEN DISCIPLINE VROUWEN
  10.67 100m 11.79
  21.60

  200m

  24.28
  48.37 400m 55.13
  1.52.36 800m 2.08.18
  3.52.37 1500m 4.25.27
  8.24.04 3000m 9.39.20
  13.91 110mH/100mH 13.65
  53.53 400mH 60.50
  5.53.93 2000m SC 6.52.44
  22.34.38 5000m snelwandelen 24.23.73
  2.04 Hoogspringen 1.77
  4.78 Polsstokspringen 3.83
  7.21 Verspringen 6.03
  14.62 Hinkstapspringen 12.46
  18.03 Kogelstoten  15.32
  56.00 Discuswerpen 44.36
  67.88 Hamerslingeren 61.91
  67.36 Speerwerpen 50.35
  6.869 pt. Tienkamp/Zevenkamp 5.202 pt.

ALGEMENE OPMERKINGEN

 

 • Leeftijdscategorieën: atleten van minstens 16 jaar oud en niet ouder dan 17 jaar op 31 december 2024 (geboortejaar 2007 of 2008) mogen deelnemen.
 • Per discipline worden maximaal 2 atleten geselecteerd. Indien meer dan 2 atleten aan de
  selectiecriteria voldoen, worden de 2 atleten met de beste prestaties in de kwalificatieperiode geselecteerd. In het geval atleten exact hetzelfde resultaat behalen op een onderdeel:

 

-       Wordt de atleet geselecteerd met de op één na beste prestatie gerealiseerd in de kwalificatieperiode. De atleet met het op één na beste resultaat krijgt de voorkeur. Als het ex aequo dan nog standhoudt, wordt er gekeken naar de op twee na beste prestatie, enzovoort.

 • De selectiecommissie kan, na afloop van de selectieperiode, besluiten tot deelname aan de Medley Relays (jongens en/of meisjes). Deze beslissing hangt af van de individuele atleten die zijn geselecteerd op de 100m, 200m, 400m, 100/110m en 400m horden.
   
 •  Diploma I Run Clean :  atleten die willen deelnemen aan het kampioenschap moeten eerst de online vorming van I Run Clean afgelegd hebben. Het certificaat moet voor de sluiting van de selectie periode worden doorgestuurd naar info@belgian-athletics.be

 

 

·        Specifieke voorwaarden voor de geldigheid van prestaties : 

 

-Prestaties die behaald worden in gemengde reeksen op de piste worden niet aanvaard. Bij wijze van uitzondering en in overeenstemming met technische regel 9 van World Athletics worden prestaties op de 5000m alleen geaccepteerd op voorwaarde dat er onvoldoende atleten van hetzelfde geslacht deelnemen om afzonderlijke wedstrijden te rechtvaardigen en op voorwaarde dat er geen assistentie of hulp werd gegeven door een atleet van het ene geslacht aan een atleet van het andere geslacht (waaronder het tempo bepalen). Voor het snelwandelen worden de resultaten altijd geaccepteerd. 

 

-Prestaties die worden gerealiseerd met te veel rugwind of waarbij er geen windmeting aanwezig was, worden niet geaccepteerd voor minima. 

Voor de meerkamp moet minstens aan één van de volgende voorwaarden worden voldaan:

-De windsnelheid bij elke individuele proef bedraagt niet meer dan 4m per seconde.

-De gemiddelde windsnelheid (op basis van de algebraïsche som van de windsnelheden zoals gemeten bij elk individueel evenement, gedeeld door het aantal van deze evenementen) zal niet meer dan 2 meter per seconde bedragen.

-Indoorprestaties worden geaccepteerd.

-Handgestopte tijden op de 100m, 200m, 400m, 800m, 100m, 110m horden, 400m horden en 4x100m estafette worden niet aanvaard.

- Voor de snelwandelevenementen zullen de resultaten van wedstrijden die gebruik maken van de strafzone worden geaccepteerd. Prestaties op de weg zullen ook worden geaccepteerd.

-Voor de loopevenementen van 200 meter en langer zullen prestaties die zijn behaald op overmaatse indoorbanen ('oversized tracks' ) worden geaccepteerd. Op voorwaarde dat de lengte van de baan groter is dan 201,2 meter (220 yards) maar niet meer dan 400 meter; en dat het evenement plaatsvindt op een wedstrijdlocatie of faciliteit die voldoet aan de reglementen, en waarvoor, indien het plaatsvindt op een tijdelijke accommodatie, een onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met artikel 10 van de technische reglementen (technical rulings).

 

 

 

ALGEMENE CRITERIA GELDEND VOOR ALLE DISCIPLINES 


-Er wordt benadrukt dat atleten alleen in aanmerking komen voor selectie voor het nationale team en recht hebben om Belgian Athletics te vertegenwoordigen tijdens internationale kampioenschappen wanneer er voldaan is aan de criteria en regels van WA.

-De atleet moet aangesloten zijn bij Belgian athletics op het ogenblik dat hij of zij aan de selectiecriteria voldoet. Als dit niet het geval is, wordt er geen rekening gehouden met de behaalde prestaties.

-Een atleet die aan de selectiecriteria heeft voldaan, zal niet worden voorgedragen voor selectie of de selectie zal in overweging worden genomen, wanneer er sprake is van: een (bestaande) blessure op het moment van de selectie, een verslechtering van de gezondheid of conditie, of enig andere reden, met inbegrip van disciplinaire of ethische redenen. De selectiecommissie heeft ook de bevoegdheid om een atleet niet op te nemen in een selectie om welke reden dan ook, met inachtneming van de hierboven vermelde redenen.

-De selectiecommissie heeft ook de mogelijkheid om een atleet uit de selectie te verwijderen om welke reden dan ook, en in het bijzonder de redenenen die hierboven zijn genoemd

-In bijzondere gevallen, waaronder gevallen die niet onder de selectiecriteria vallen, behoudt de selectiecommissie zich het recht voor om atleten te selecteren die niet aan de selectiecriteria van Belgian Athletics voldoen.

-In geval van uitstel of annulatie van het kampioenschap vervallen deze selectiecriteria van Belgian Athletics. In geval van uitstel zullen nieuwe selectiecriteria worden opgesteld.

 

STAAT VAN VORM

Geselecteerde atleten die zich kwetsen in de periode tussen het behalen van het minimum en de start van de kampioenschappen, zullen hun vorm moeten bewijzen voor het vertrek naar de kampioenschappen.

Indien nodig kan de selectiecommissie de betrokken atleet vragen om tijdens een wedstrijd of trainingssessie een test uit te voeren vóór de datum van het vertrek naar de kampioenschappen.

Indien de test niet wordt uitgevoerd of indien het prestatieniveau van de atleet en/of team onvoldoende is, kan de selectiecommissie afzien van de selectie van de betrokken atleet en/of het betrokken team voor de kampioenschappen in kwestie.

 

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa