03/06/2023

2023 European Cup 10.000m Pacé/Fra

pace

De Europa Cup 10.000m wordt dit jaar in Pacé gelopen. Het is de 26ste editie van dit evenement.

Ga naar de EA-site van deze European Cup 10.000m

 

SELECTIE 

De selectie voor European Cup 10.000m leest u hieronder. 

Vrouwen 

Discipline  Voornaam Naam
10.000m Chloé Herbiet

 

Atleten die aan de selectiecriteria voldeden

Vrouwen      
Discipline Prestatie Naam/Club Datum, locatie
10.000m 32.38.80 Chloé Herbiet/WACO 6/05/2023, Walnut/VS
       
Mannen      
Discipline Prestatie Naam/Club Datum, locatie
       
       

De criteria kwamen tot stand op basis van het gemiddelde van de top 20 van de laatste drie edities van de Europa Cup 10.000m (2019, 2021 en 2022). In de periode van 1 januari 2022 tot en met 21 mei 2023 moet één keer aan de selectiecriteria worden voldaan.

Selectievoorwaarden:

Mannen

Discipline

Vrouwen

28.37.35

10.000m

33.03.61

De prestaties moeten gerealiseerd worden op een atletiekpiste.

Vanaf 1/01/2023 moeten de minima behaald worden in een wedstrijd die meetelt voor de World Rankings (World Rankings Competition).

 

Opmerkingen

 • Er worden maximaal vier atleten per geslacht geselecteerd (maximaal vier mannen & maximaal vier vrouwen).
 • Indien meer dan vier atleten aan de criteria voldoen, worden de vier atleten met de beste prestaties tijdens de kwalificatieperiode geselecteerd.
 • I Run Clean Diploma: Alleen atleten die hun diploma hebben ontvangen voor het voltooien van het opleidingsprogramma voor dopingbestrijding van European Athletics "I Run Clean" van European Athletics, komen in aanmerking voor deelname. Het diploma moet door alle atleten worden behaald, als aanvulling op het selectiecriterium voor de wedstrijd waarvoor ze zijn ingeschreven.
 • Inbegrepen, in geval van selectie voor de European 10.000m Cup:
  • Verplaatsing en verblijf (gedurende 2 dagen) voor de deelnemende atleten.
  • Begeleiding van een teamcoach.

Algemene criteria die voor alle selecties gelden

 • Er wordt benadrukt dat atleten alleen in aanmerking komen voor een selectie voor het nationale team en het recht hebben om de KBAB tijdens internationale wedstrijden te vertegenwoordigen volgens de vastgelegde criteria in het wedstrijdreglement van World Athletics. De atleet moet lid zijn van de KBAB op het moment dat de selectiecriteria worden gerealiseerd. Anders komen de prestaties niet in aanmerking.
 • Een atleet die aan de selectiecriteria voldoet, kan  niet voor selectie worden voorgedragen op basis van de volgende criteria die in acht worden genomen, namelijk het bestaan van een bekende blessure op het moment van de selectie, een aantasting van de gezondheid of de conditie, of disciplinaire of ethische redenen.
 • De selectiecommissie heeft ook de mogelijkheid om een atleet uit de selectie te verwijderen om welke reden dan ook, inclusief de hierboven vermelde.
 • In specifieke gevallen, ook situaties niet gedekt door de selectiecriteria, heeft de selectiecommissie het recht atleten te selecteren die niet voldeden aan de selectiecriteria van de LBFA
 • De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om een geselecteerde atleet of een atlete die zich terugtrekt van de European 10.000M Cup niet te vervangen.
 • Ingeval van uitstel of annulatie van het kampioenschap vervallen deze selectiecriteria van de KBAB. In geval van uitstel zullen nieuwe selectiecriteria worden opgesteld.

Staat van vorm

 • Geselecteerde atleten die zich blesseren in de periode tussen het behalen van het minimum en de start van de kampioenschappen, zullen hun vorm moeten bewijzen voor het vertrek naar de kampioenschappen.
 • Indien nodig kan de selectiecommissie de betrokken atleet verzoeken om een test af te leggen, tijdens een wedstrijd of training, vóór de datum van de definitieve selectie. Indien de test niet wordt uitgevoerd of het prestatieniveau van de atleet onvoldoende is, kan de selectiecommissie afzien van een selectie van de betrokken atleet en/of het betrokken team voor de kampioenschappen in kwestie.

 

Resultaten & selectie:

 

 

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa