17/10/2020

2020 WK Halve Marathon Gdynia/Pol

2020-wk-hm-gdynia

Dit kampioenschap wordt verplaatst naar deze nieuwe datum!

De 22ste wereldkampioenschappen halve marathon worden gelopen in het Poolse Gdynia op zaterdag 17 oktober 2020.
De oorspronkelijke datum, zondag 29 maart 2020, werd geannuleerd vanwege de coronacrisis.

Ga naar de World Athletics-website van Gdynia.
Ga naar de LOC-website van Gdynia.

RESULTATEN

 

Belgische tijd

Geslacht

Naam

Resultaat

11:00 W Nina Lauwaert 38ste in 1u11'33"
12:30 M Koen Naert 73ste in 1u03'44"

GESELECTEERDE ATLETEN

Mannen: Koen Naert
Vrouwen: Nina Lauwaert

Alle informatie over de selectie kan je hier terugvinden. 

SELECTIECRITERIA

Mannen: 1u02.30 (halve marathon) - 2u12.00 (marathon)
Vrouwen: 1u12.00 (halve marathon) - 2u32.00 (marathon)

Opmerkingen

De selectiecriteria dienen éénmalig gerealiseerd te worden in de periode van 1 januari 2019 tot en met 27 september 2020.
Maximaal 4 atleten per geslacht zullen geselecteerd worden (maximaal 4 vrouwen en maximaal 4 mannen).

Algemene criteria die voor alle selecties gelden

De atleet moet aangesloten zijn bij de KBAB om aan de selectiecriteria te voldoen. Anders wordt er geen rekening gehouden met de behaalde prestaties.

Er wordt benadrukt dat atleten alleen in aanmerking komen voor selectie voor het nationale team en recht hebben om de KBAB te vertegenwoordigen tijdens internationale kampioenschappen, wanneer er voldaan is aan de criteria van WORLD ATHLETICS en/of EUROPEAN ATHLETICS.

Een atleet die aan de selectiecriteria heeft voldaan, zal niet worden voorgedragen voor selectie of de selectie zal in overweging worden genomen, wanneer er sprake is van een (bestaande) blessure op het moment van de selectie, een verslechtering van de gezondheid of conditie, of enig andere reden, met inbegrip van disciplinaire of ethische redenen. De selectiecommissie heeft ook de mogelijkheid om een atleet uit de selectie te schrappen om welke reden dan ook, met inachtneming van de hierboven vermelde redenen.

In bijzondere gevallen, waaronder gevallen die niet onder de selectiecriteria vallen, behoudt de selectiecommissie zich het recht voor om sporters te selecteren die niet aan de KBAB-selectiecriteria voldoen.

Staat van vorm

Geselecteerde atleten die een blessure oplopen, in de periode tussen het behalen van het minimum en de start van de kampioenschappen, zullen hun vorm moeten bewijzen voor de start van de kampioenschappen.

Indien nodig kan de selectiecommissie de betrokken atleet vragen om tijdens een wedstrijd of trainingssessie een test uit te voeren vóór de datum van de kampioenschappen.

Indien de test niet wordt uitgevoerd of indien het prestatieniveau van de atleet en/of team onvoldoende is, kan de selectiecommissie afzien van de selectie van de betrokken atleet en/of het betrokken team voor de kampioenschappen in kwestie.

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa