clubgrade-logobaseline-zwart-rgb
ices
vsf

Persaccreditaties

Hieronder bieden we een overzicht van alle persaccreditaties die toegang verlenen tot Vlaamse atletiekwedstrijden. Met dit overzicht willen we wedstrijdorganisatoren een duidelijk controlemiddel op persaccreditaties aanreiken op wedstrijden. Je het overzicht in pdf-formaat hier terug. 

1. Officiële perskaarten

1.1 Sportspress

Sportspress.be is de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten en telt ruim 1.200 professionele en niet-professionele leden uit de verschillende officieel erkende media: schrijvende pers (kranten, tijdschriften), klank- en beeldpers (fotografen, radio en tv) en nieuwe media.

Voorbeeld perskaart Sportspress

1.2 Beroepsjournalisten

De Vlaamse Vereniging van Journalisten, VVJ, is de beroepsvereniging van de in Vlaanderen actieve journalisten. De titel van beroepsjournalist wordt toegekend door de Erkenningscommissie van de Vlaamse Vereniging van Journalisten, die uit beroepsjournalisten en uitgevers bestaat.

Voorbeeld perskaart VVJ

1.3 Internationale perskaarten

1.3.1 Internationale Federatie van Journalisten

De internationale perskaart wordt afgeleverd door de Internationale Federatie van Journalisten en is geldig voor twee jaar, vanaf de datum van de aanvraag. De kaart biedt een bescherming voor de journalist in het buitenland en is vooral nuttig voor reizen en verblijven in gevaarlijke en/of verre landen.

Voorbeeld perskaart Internationale Federatie van Journalisten

1.3.2 International Sports Press Association (AIPS)

International Sports Press Association/Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS) is een wereldwijde sportpersorganisatie. De perskaart van AIPS geniet internationaal algemene erkenning, is uitsluitend beschikbaar voor beroepssportjournalisten en de kaart heeft een geldigheidsduur van twee jaar.

Voorbeeld perskaart AIPS

1.3.3 European Press Federation (EPF)

De European Press Federation is een Europese beroepsvereniging die de belangen van haar leden behartigt, onafhankelijk van de vakbonden. De kaart heeft een geldigheidsduur van een jaar.

Voorbeeld perskaart EPF

2. Persmedewerkers van de federatie

Atletiek Vlaanderen stelt voor kampioenschappen, Flanders Cup en andere grotere wedstrijden reporters en fotografen aan voor de verslaggeving in @letiekleven en op de website van de federatie. De medewerkers beschikken over een medewerkerskaart van de federatie en de namen worden telkens vooraf doorgegeven aan de organisatoren.

Voorbeeld medewerkerskaart

3. Persmedewerkers van de club

Clubs kunnen voor eigen wedstrijden ook clubfotografen aanstellen die niet over een van de bovenstaande accreditaties beschikken.

4. Richtlijnen fotografen en pers

In de Vlaamse sportreglementen van Atletiek Vlaanderen worden de richtlijnen voor fotografen en persmedewerkers tijdens wedstrijden toegelicht. Hieronder de richtlijnen zoals omschreven in het reglement.

  • Algemeen wordt gesteld dat enkel persmedewerkers met een officiële erkende perskaart of aangestelde persmedewerkers door de federatie in opdracht (Bv. ‘Atletiekleven’, Website) toegelaten zijn tot het middenterrein.
  • De herkenbaarheid van persmedewerkers op het terrein door middel van een hesje en een badge is primordiaal.
  • Voor de Bekercompetities (clubgebeuren en beperkt aantal deelnemende ploegen) wordt toegelaten dat de organisator per deelnemende ploeg één fotograaf toelating geeft om de neutrale zone te betreden. Deze moeten goed herkenbaar zijn met een badge, afgeleverd door de organiserende club en met een hesje. Het spreekt voor zichzelf dat zij het werk van de juryleden en andere (gewettigde) fotografen en atleten niet mogen hinderen.
  • Voor de overige wedstrijden kan de organisator één fotograaf toelaten, die als wedstrijdfotograaf ten behoeve van de organiserende vereniging optreden. Zij zullen ook goed herkenbaar zijn met een badge en een hesje.
  • Indien de podia bij wedstrijden op het middenterrein plaatsvinden, worden geen extra persmedewerkers toegelaten.
  • De organisator van de wedstrijd draagt de verantwoordelijkheid voor het opvolgen van de toegangscontrole tot het terrein voor persmedewerkers, alsook het optreden bij problemen en het ontnemen van de toegang tot het terrein van de persmedewerkers.
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa