clubgrade-logobaseline-zwart-rgb
ices
vsf

De Open Sportclub

 


De sportclub is méér dan sporten alleen. We kunnen zorgen voor (onzichtbare) drempels voor nieuwe leden of voor mensen die de sportclub als organisatievorm niet goed kennen.  Via www.laagdrempeligesportclub.be vind je verschillende tools om daar werk van te maken:

 • Model onthaalbrochure
 • Checklist voor een succesvolle inschrijving
 • Leidraad om drempels bij leden in kaart te brengen
 • Voorbeeld afbetalingsplan
 • Voorbeeld activiteitenkalender
 • Zeg het eenvoudig: 20 tips voor sportclubs
 • Checklist: “Communicatie voor iedereen”
 • Brochure: In duidelijk Nederlands
 • Brochure: Scoren met diversiteit
 • Tarievenlijst lidgeld
 • Terugbetaling mutualiteiten en ziekenfondsen
 • Tevredenheidsenquête: evaluatie van een lessenreeks
 • Tevredenheidsenquête: ledenbevraging
 • Goede voorbeelden
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa