clubgrade-logobaseline-zwart-rgb
ices
vsf

Verzekeringen

Soorten verzekeringen

Polis 45.045.885:

vanaf 1 november 2023 vallen alle onderstaande doelgroepen onder dezelfde polis met dezelfde dekking (muv enkele specifieke zaken). De aangifte van schadegevallen kunnen vanaf dan voor iedereen door de clubverantwoordelijke worden aangegeven op het extranet van Ethias.

1. Vergunninghouders (sportbeoefenaars)

Hieronder vallen:

 • Alle vergunninghouders (leden met wedstrijdnummer of recreantenvergunning)
 • Diezelfde vergunninghouders die deelnemen aan trainingen, recreatielopen en wedstrijden tijdens de maanden september en oktober (overgang naar nieuwe sportjaar)
 • Start-to-runners (die zijn aangegeven bij de Vlaamse Atletiekliga)

2. Niet vergunninghouders (sportbeoefenaars)

Hieronder vallen:

 • Niet vergunninghouders die deelnemen aan veldlopen, indoor- en pistewedstrijden, wegwedstrijden
 • Niet vergunninghouders die deelnemen aan nevenactiviteiten: sport promotionele activiteiten, stages, sportkampen
 • Niet vergunninghouders die deelnemen aan trainingen tijdens het jaar en/of maanden september en oktober (would be leden)
 • De organisatie van een wegwedstrijd waar niet-vergunninghouders aan deelnemen

Aangeven van nevenactiviteiten:

 • Sportpromotionele activiteiten, sportkampen, stages en andere kleinschalige clubactiviteiten worden aangegeven via ALABUS! Deelnemerslijsten kunnen ook via ALABUS worden opgeladen. Kies hiervoor bij events voor type cluborganisatie en soort promotie, sportkamp of andere.

3. Niet-vergunninghouders (niet-sportbeoefenaars)

Hieronder vallen:

 • Niet-vergunninghouder die vrijwilligerswerk verrichten ten behoeve van de federatie en/of haar verenigingen, geldt én voor sportactiviteiten én voor nevenactiviteiten: Juryleden, bestuursleden, vrijwilligers die sporadisch medewerking verlenen.
 • Niet-vergunninghouders: trainers (onbezoldigde = niet in vaste dienst)
 • Om in aanmerking te komen voor verzekering moeten de activiteiten van de club bekend zijn bij de federatie:
  • wedstrijden: bekend via wedstrijdkalender
  • nevenactiviteiten: aangeven via ALABUS.

Ongeval aangeven:

 • Dit gebeurt op extranet van Ethias (via Ethias connect) door verantwoordelijke van de club. Aangiftes kunnen niet met de post worden verstuurd.

Waarvoor en wanneer is de verzekering van toepassing?

De verzekering is wereldwijd en 24u/24u van toepassing. Het moet wel gaan over ongevallen overkomen tijdens, alsook op weg naar en van de clubactiviteit. Is eveneens verzekerd: het joggen en fitnessen buiten clubverband. In het buitenland zijn repatriëring en bijstand niet inbegrepen, hiervoor kan een aparte verzekering worden afgesloten (zie onderaan).

Waarborgen:

 • Sportongevallen (acute letsels)
 • Ongevallen tijdens en op weg naar en van de activiteit
 • Hartfalen (voor sporters)
 • Burgerlijke aansprakelijkheid (tijdens de activiteit)
Uitgesloten:
oa:
 • Overbelastingsletsels
 • Schade aan persoonlijke spullen (kledij, gsm,...)
 • * Schade aan wagen valt onder de autoverzekering!

Alle details van de verzekeringsinhoud met een vollediger overzicht van inbegrepen en uitgesloten zaken kan u verder raadplegen in de verzekeringshandleiding.

Wat gebeurt er nadien?

Na het ingeven van ongeval krijgt u een dossier nummer. Met dit nummer kan de verzekerde alle verdere documentatie aan Ethias bezorgen.
Bij de aangifte kunnen reeds een aantal documenten digitaal ingestuurd worden, deze en andere kunnen ook via de mail en post bezorgd worden aan Ethias.
Dit gebeurt door een mail (STEEDS MET VERMELDING VAN HET DOSSIERNUMMER) naar schadebeheer@ethias.be. 
De verzekerde zal een brief ontvangen met de verdere informatie om het dossier af te handelen.

Welke verzekeringen zijn er nog?

Clubs kunnen zich nog extra verzekeren tegen:

- Schade door brand aan eigen gebouwen en clubmateriaal = brandverzekering
- Schade door brand aan gebouwen van derden = brandverzekering (huurdersaansprakelijkheid)
- Andere schade dan brand aan gebouwen en aanwezige inboedel van derden = Contractuele aansprakelijkheid
- Schade aan clubmateriaal of materiaal van derden = Alle risico's
- Persoonlijke bestuurdersfouten = Bestuurdersaansprakelijkheid
- Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing ** = Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing **
- Gebruik motorrijtuigen** = Motorrijtuigenverzekering **
- Repatriëring en bijstand in het buitenland = Ethias Assistance
- Ongevallen bezoldigde medewerkers = Arbeidsongevallen

** wettelijk verplicht

Inschrijven voor volgende 3 verzekering kan met bijgevoegd formulier. Voor de andere verzekering neemt u eerst even contact op met Liesl

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa