clubgrade-logobaseline-zwart-rgb
ices
vsf

Verzekeringen

Soorten verzekering

Polis 45.045.885: Vergunninghouders (sportbeoefenaars)

Hieronder vallen:

 • Alle vergunninghouders (leden met wedstrijdnummer of recreantenvergunning)
 • Diezelfde vergunninghouders die deelnemen aan trainingen, recreatielopen en wedstrijden tijdens de maanden september en oktober (overgang naar nieuwe sportjaar)
 • Start-to-runners (die zijn aangegeven bij de Vlaamse Atletiekliga)

Sportongeval aangeven:

 • dit gebeurt op extranet van Ethias (via Ethias connect) door verantwoordelijke van de club. Aangiftes kunnen niet met de post worden verstuurd.

Bij een aangifte wordt er gecontroleerd of de persoon een vergunning heeft bij de Vlaamse atletieliga. Geef in deze polis enkel personen aan met een vergunning

Trainers, bestuursleden, juryleden en vrijwilligers zonder vergunning vallen niet onder deze polis (zie verder polis 45.105.979)

Polis 45.045.893: Niet vergunninghouders (sportbeoefenaars)

Hieronder vallen:

 • Niet vergunninghouders die deelnemen aan veldlopen, indoor- en pistewedstrijden, wegwedstrijden
 • Niet vergunninghouders die deelnemen aan nevenactiviteiten: sport promotionele activiteiten, stages, sportkampen
 • Niet vergunninghouders die deelnemen aan trainingen tijdens het jaar en/of maanden september en oktober (would be leden)
 • De organisatie van een wegwedstrijd waar niet-vergunninghouders aan deelnemen

Aangeven van nevenactiviteiten:

 • Sportpromotionele activiteiten, sportkampen, stages en andere kleinschalige clubactiviteiten worden aangegeven via ALABUS! Deelnemerslijsten kunnen ook via ALABUS worden opgeladen. Kies hiervoor bij events voor type cluborganisatie en soort promotie, sportkamp of andere.

Sportongeval aangeven:

 • Een sportongeval van een deelnemer aan één van bovenstaande activiteiten wordt ook door de club aangegeven op het extranet van Ethias maar dan wel onder polisnummer 45.045.893! De aangifte kan enkel worden bewaard en na controle door personeelslid doorgestuurd. Om het sportongeval spoedig te laten behandelen neem je best even contact op met Liesl - 02 474 72 21

Polis 45.105.979: Niet-vergunninghouders (niet-sportbeoefenaars)

Hieronder vallen:

 • Niet-vergunninghouder die vrijwilligerswerk verrichten ten behoeve van de federatie en/of haar verenigingen, geldt én voor sportactiviteiten én voor nevenactiviteiten: Juryleden, bestuursleden, vrijwilligers die sporadisch medewerking verlenen.
 • Niet-vergunninghouders: trainers (onbezoldigde = niet in vaste dienst)

Ongeval aangeven:

 • Een ongeval kan enkel via de Vlaamse Atletiekliga worden aangegeven. Hiervoor dient het aangifteformulier te worden opgestuurd (mail of post) naar de federatie. Tav Liesl
 • Om in aanmerking te komen voor verzekering dient de club zijn nevenactiviteiten door te geven. Hiervoor hoeft geen namenlijst te worden voorzien van de vrijwilligers.

 

 

Waarvoor en wanneer is de verzekering van toepassing?

De verzekering is wereldwijd en 24u/24u van toepassing. Het moet wel gaan over ongevallen als gevolg van de sportactiviteit of tijdens verplaatsingen naar of van de sportactiviteit. In het buitenland zijn repatriëring en bijstand niet inbegrepen, hiervoor kan een aparte verzekering worden afgesloten (zie onderaan).

Leden:

 • Sportongevallen (acute letsels)
 • Ongevallen bij verplaatsing naar training en wedstrijd*
 • Burgerlijke aansprakelijkheid

Uitgesloten:
oa:

 • Overbelastingsletsels
 • Schade aan persoonlijke spullen (kledij, gsm,...)

Trainers:

 • Ongevallen tijdens training
 • Ongevallen bij verplaatsing naar training en wedstrijd*
 • Burgerlijke aansprakelijkheid

Uitgesloten:
oa:

 • Overbelastingsletsels
 • Schade aan persoonlijke spullen en trainingsmateriaal

Juryleden, bestuursleden, medewerkers

 • Ongevallen tijdens uitoefenen taak
 • Ongevallen bij verplaatsing naar training en wedstrijd*
 • Burgerlijke aansprakelijkheid

* Schade aan wagen valt onder de autoverzekering!

Alle details van de verzekeringsinhoud met een vollediger overzicht van inbegrepen en uitgesloten zaken kan u verder raadplegen in de verzekeringshandleiding (gedetailleerde versie: "een woordje uitleg")

 

 

Wat gebeurt er nadien?

Na het ingeven van ongeval krijgt u een dossier nummer. Met dit nummer kan de verzekerde alle verdere documentatie aan Ethias bezorgen.
Bij de aangifte kunnen reeds een aantal documenten digitaal ingestuurd worden, deze en andere kunnen ook via de mail en post bezorgd worden aan Ethias.
Dit gebeurt door een mail naar schadebeheer@ethias.be of post naar Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt.

De verzekerde zal een brief ontvangen met de verdere informatie om het dossier af te handelen.

 

 

Welke verzekeringen zijn er nog?

Clubs kunnen zich nog extra verzekeren tegen:

- Schade door brand aan eigen gebouwen en clubmateriaal = brandverzekering
- Schade door brand aan gebouwen van derden = brandverzekering (huurdersaansprakelijkheid)
- Andere schade dan brand aan gebouwen en aanwezige inboedel van derden = Contractuele aansprakelijkheid
- Schade aan clubmateriaal of materiaal van derden = Alle risico's
- Persoonlijke bestuurdersfouten = Bestuurdersaansprakelijkheid
- Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing ** = Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing **
- Gebruik motorrijtuigen** = Motorrijtuigenverzekering **
- Repatriëring en bijstand in het buitenland = Ethias Assistance
- Ongevallen bezoldigde medewerkers = Arbeidsongevallen

** wettelijk verplicht

Inschrijven voor volgende 3 verzekering kan met bijgevoegd formulier. Voor de andere verzekering neemt u eerst even contact op met Liesl

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa