12/10/2020

WEBINAR ethiek: Aan de slag met de vlag!

Deze sessie richt zich naar alle medewerkers van de club en in het bijzonder naar de vertrouwenspersonen.

  • Wat is ethiek in de club?
  • Hoe kunnen we er aan werken?
  • Welke middelen kunnen we gebruiken om ethiek bespreekbaar te maken?
  • Waar kunnen we terecht voor informatie en ondersteuning? 

Het vlaggensysteem is een zeer handige tool die zowel gericht naar jongere atleten als naar de trainers zelf kan gebruikt worden om binnen de club de grenzen van ethiek af te bakenen. We bespreken zeer concrete voorbeelden en de manier waarop we deze zouden kunnen behandelen indien ze zich voordoen.

Deelnemers kunnen reeds ervaren voorbeelden van grensoverschrijden gedrag discreet melden bij Paula Vanhoovels, paula@atletiek.be. Deze voorbeelden worden dan anoniem geïntegreerd in de bespreking van cases tijdens de sessie.

Deze sessie zal online verlopen. Ingeschrevenen ontvangen uiterlijk de dag voordien de link naar Gotomeeting, een tool voor videosessies. Je hoeft deze tool niet te downloaden om deel te nemen aan de sessie, aanvinken van de doorgestuurde link is voldoende om toegang te krijgen.

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa