10/06/2021

G-atleten coachen: de IDEAL praktijkgids atletiek

Deelname aan de voorgaande sessie "Bouwstenen voor een IDEALe trainingsomgeving" , tussen 19u30 en 21u, is sterk aanbevolen. Info en inschrijving

Het IDEAL project is een Europees onderzoeksproject gecoördineerd vanuit KU Leuven dat wil bijdragen aan het optimaliseren van sportmogelijkheden voor atleten met verstandelijke beperking en/of autisme. Het project had een brede focus op verschillende domeinen, waaronder ook de coach-atleet relatie, en verschillende sporten, waaronder ook atletiek.

In deze sessie stelt Debbie Van Biesen de ‘praktijkgids atletiek’ voor die binnen het project werd ontwikkeld. De praktijkgids is een aanvulling op de algemene handleiding voor G-coaches, en vormt een praktische handleiding die je als coach kan gebruiken wanneer je VE-sporters (sporters met een verstandelijke beperking) of sporters met autisme traint binnen atletiek.

Dé VE-atleet bestaat niet. Deze sporters zijn allemaal uniek, met eigenheden en sterktes. Toch weten we uit de wetenschappelijke literatuur dat er bepaalde zaken zijn waar deze sporters moeite mee hebben (vb. informatieverwerking, spelinzicht, planning, ruimtelijke oriëntatie, sociale vaardigheden, evenwicht, motivatie, …).
Aan de hand van foto’s, video’s en praktijkvoorbeelden worden tips en tricks aangereikt die je onmiddellijk in een trainingssessie kan toepassen om hier aan tegemoet te komen op maat van elke atleet.

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa