07/06/2022

Duidelijk communiceren naar alle ouders

Ouderbetrokkenheid start met heldere communicatie naa ralle ouders. Hoe doe je dat als Nederlandstalige club wanneer ouders weinig of geen Nederlands begrijpen? Tijdens dit webinar krijg je tips en voorbeelden voor toegankelijke communicatie met ouders.

Boest! brengt de talendiversiteit in beeld, ondersteunt clubs om er op een goede manier mee om te gaan en biedt tips om het Nederlands een duidelijke plaats te geven. Nederlands is de taal die iedereen in de sportclub verbindt. Clubs bieden al sportend een oefenkans Nederlands. Heel wat ouders schrijven om die reden, op advies van de school of van een andere instantie, hun kind in een Nederlandstalige sportclub in.

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa