22/02/2022

Duidelijk communiceren naar alle leden

In heel wat sportclubs is er een grote diversiteit aan talen binnen het ledenbestand. Tijdens dit webinar krijg je tips en voorbeelden om vlot om te gaan met die talendiversiteit en het Nederlands in te zetten als verbindende taal in je club.

Boest! brengt de talendiversiteit in beeld, ondersteunt clubs om er op een goede manier mee om te gaan en biedt tips om het Nederlands een duidelijke plaats te geven. Nederlands is de taal die iedereen in de sportclub verbindt. Clubs bieden al sportend een oefenkans Nederlands. Heel wat ouders schrijven om die reden, op advies van de school of van een andere instantie, hun kind in een Nederlandstalige sportclub in.

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa