Een gezonde geest in een gezond lichaam...

Hoe kunnen we ons lichaam gezond houden en genieten van onze sport?

Wederzijds respect met grenzen...

Meldpunt van de federatie voor ongewenst gedrag

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen?
Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?
Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

PRAAT er over!

Je kan met jouw problemen terecht bij de vertrouwenspersonen van jouw club of bij de vertrouwenspersoon van de Vlaamse Atletiekliga. .
Paula Vanhoovels, 02/474 72 22 - paula@atletiek.be
Liesl Van Barel, 02/474 72 21 - liesl@atletiek.be
Wij nemen elke klacht ernstig en behandelen ze met de nodige discretie.

Geweld en misbruik

Er zijn grenzen in de manier waarop we met mekaar omgaan: seksueel overschrijdend gedrag, geweld, pestgedrag, ... wordt niet getolereerd!

Sport met grenzen Meldingen van geweld

Gedragscode

Competitiesporter of vrijetijdssporter: we hebben respect voor mekaar!

Gedragscode voor clubs

Gezonde tips

Als we willen sporten is het belangrijk om blessures te vermijden. Dat kan door de belasting geleidelijk aan op te drijven, gepaste kleding en schoeisel te voorzien, gezond te eten en te drinken, ...

Aandachtspunten voor beginnende joggers Aandachtspunten bij het kopen van loopschoenen Tips om gezond te lopen Doe het zelf tips tegen loopblessures Sporten bij warmte

Sporten op de weg

Als jogger maak je voor je sportbeoefening vast meer dan eens gebruik van de openbare weg.
Wist je dat er een verkeersgids bestaat die verkeersveiligheid onder de aandacht brengt in de sportsector?

Lees meer

Anti-Doping

Zijn voedingssupplementen nodig?
Moet ik een toestemming aanvragen om bepaalde medicatie te mogen gebruiken?

Gebruik van voedingssupplementen Meer info over anti-doping

Verzekeringen

Wie sport kan ook gekwetst raken.
Wat is een sportongeval en waarvoor ben je verzekerd?
Hoe geef je het ongeval aan?
Hier kan je alle nodige informatie raadplegen.

Lees meer

Nieuws